Faktoring z regresem czy bez / pełny i niepełny - jakie są różnice?

17.02.2021

Faktoring stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym rozwiązaniem w biznesie. Wszystko przez korzyści, jakie tego typu forma finansowania, daje przedsiębiorcom zmagającym się z brakiem płynności finansowej. Podmioty gospodarcze muszą bowiem posiadać środki na swoją bieżącą działalność, a faktoring pozwala im złapać w tych trudnych czasach choć trochę finansowego oddechu.

Działalność przedsiębiorstw w dużej mierze skupia się na osiąganiu przychodów i konieczności ponoszenia wydatków związanych choćby z obowiązkami podatkowymi, składkami ZUS, wynagrodzeniami pracowników, a także płatnościami na rzecz kontrahentów. Wszystko odbywa się sprawnie dopóki w kasie nie zaczyna brakować gotówki. Wówczas firmy muszą ratować się różnego typu kredytami czy też uiszczają należności po terminie, a to prowadzi do zatorów finansowych na rynku i upadku wielu podmiotów. Wyjściem z tej niekorzystnej sytuacji jest skorzystanie właśnie z usługi faktoringu, której poświęciliśmy poniższy artykuł.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na finansowaniu działalności firmy z wykorzystaniem zewnętrznego podmiotu, który świadczy tego rodzaju zlecenia. W praktyce przez faktoring należy rozumieć wykup nieprzeterminowanych (tj. niewymagalnych) wierzytelności danego przedsiębiorcy sprzedającego towary lub świadczącego usługi przez firmę zajmującą się właśnie faktoringiem. Tego rodzaju transakcja odbywa się poprzez cesję, a więc przekazanie wierzytelności nowemu podmiotowi. W całej operacji bierze udział oczywiście także kontrahent, który nie jest jednak stroną umowy faktoringu. Przedsiębiorcę pozbywającego się wierzytelności i otrzymującego od firmy faktoringowej stosowną kwotę nazywamy faktorantem podmiot świadczący usługę faktoringową z kolei faktorem.

Faktoring - rodzaje i ich charakterystyka

Można wyróżnić kilka rodzajów faktoringu w zależności od przyjętych kryteriów podziału. Każdy z nich posiada nieco inne cechy i może być wykorzystywany w konkretnych okolicznościach. Warto dodać, że przy wyborze faktoringu należy brać pod uwagę indywidualne potrzeby danego przedsiębiorcy, a także uwarunkowania rynkowe. Ze względu na terytorium możemy wymienić faktoring krajowy, eksportowy oraz importowy. Jeśli natomiast pod uwagę bierzemy to, czy dłużnik ma prawo dowiedzieć się o zawartej pomiędzy faktorem i faktorantem umowie, wyodrębniamy faktoring jawny, ukryty lub półotwarty. Najbardziej charakterystyczny podział dotyczy jednak tego, która ze stron ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta i to właśnie na tym aspekcie skupimy się w dalszej części tekstu.

Na czym polega faktoring pełny (faktoring bez regresu)

Faktoring pełny określany jest także często jako faktoring bez regresu lub właściwy. Jest to najpopularniejszy i najczęściej stosowany rodzaj finansowania, z którego rocznie korzysta wiele tysięcy przedsiębiorstw. Polega na tym, że to faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika zgodnie z zawartą i potwierdzoną za pomocą faktury transakcją. Przedsiębiorca przekazujący wierzytelność pozbywa się więc problemu i w chwili podpisania umowy faktoringu zrzuca z siebie odpowiedzialność za egzekwowanie od swojego klienta długu. Od tego momentu to firma świadcząca usługę faktoringową może domagać się od kontrahenta zapłaty należności. Warto jednak wiedzieć, że istnieje wyjątek od tej zasady! Mowa o sytuacji, w której dłużnik złożył reklamację lub zwrócił sprzedającemu towar. Wówczas faktor nie przejmuje żadnego ryzyka, ponieważ to spoczywa nadal na faktorancie.

Na czym polega faktoring niepełny (faktoring z regresem)

Faktoring niepełny lub po prostu faktoring z regresem to drugi z rodzajów, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród przedstawicieli świata biznesu. Mechanizm działania tego typu faktoringu opiera się na tym, że faktor kupuje należność od przedsiębiorcy, ale bez przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Wszelka odpowiedzialność oraz późniejsza konieczność egzekwowania długu pozostaje więc po stronie sprzedającego. Jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny, faktorant jest zobligowany do zwrotu całej należności na konto faktora. Po tym wierzytelność wraca do niego i może zostać wyegzekwowana na drodze polubownej lub sądowej.

Dla kogo faktoring bez regresu?

Faktoring pełny jest adresowany głównie do firm, które każdego miesiąca zawierają dużą liczbę operacji finansowych, a jednocześnie stawiają na ciągły rozwój i potrzebują pieniędzy w terminie. Ponadto, z tego rodzaju faktoringu korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy co rusz muszą mierzyć się z brakiem terminowych płatności ze strony swoich klientów i odczuwają to w postaci braku środków finansowych na koncie. W ich przypadku faktoring bez regresu może być jednym ze sposobów na zabezpieczenie swojego budżetu.

Dla kogo faktoring z regresem?

Na faktoring niepełny natomiast decydują się zazwyczaj podmioty gospodarcze, które posiadają stałych i sprawdzonych kontrahentów. Jeśli przedsiębiorca ma pewność, że odbiorca towaru czy usługi ureguluje należność wówczas nie musi dodatkowo się zabezpieczać, a jedynie może za pomocą faktoringu przyspieszyć proces przepływu pieniędzy. Faktoring z regresem to świetne rozwiązanie dla firm, które nie obawiają się ryzyka lub są w stanie dobrze je oszacować i posiadają możliwości samodzielnego egzekwowania zaległych płatności.

Faktoring pełny, faktoring niepełny, a może faktoring mieszany?

Oprócz faktoringu pełnego i niepełnego można wymienić także faktoring mieszany, który stanowi swoiste połączenie obu rodzajów. Z jednej strony bowiem ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na faktora, ale z drugiej jest ono ograniczone do przyjętej w umowie pomiędzy stronami konkretnej kwoty. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, odpowiedzialność za nadwyżkę ponosi faktorant. Widzimy więc, że co rodzaj to inna charakterystyka i odmienne uregulowania dotyczące zachowania się poszczególnych podmiotów. W obrocie gospodarczym mamy do czynienia z tak wielką liczbą zjawisk, że każdy przedsiębiorca powinien podejść do wyboru rodzaju faktoringu indywidualnie.

Faktoring - czy warto korzystać?

Czy zastosowanie faktoringu jest opłacalne z biznesowego punktu widzenia? To zależy od konkretnej sytuacji, ale w wielu przypadkach tego typu zabezpieczenie jest wręcz konieczne, aby móc z sukcesami prowadzić swoje interesy. Nie ma bowiem nic gorszego niż zwlekający z płatnościami kontrahenci i wpadnięcie w spiralę zaległości finansowych, co bardzo często kończy się upadkiem firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail [email protected]

Zespół finansowaniefaktur.pl

Chcesz otrzymywać więcej darmowych artykułów?

Dostaniesz zawsze wyselekcjowane treści przygotowane przez naszych ekspertów

Text pomocniczy
Zgody na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych Pokaż treść zgód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Klauzulą Informacyjną ING Commercial Finance Polska S.A. (przez okres 180 dni lub do momentu wycofania zgody) w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ING Commercial Finance Polska S.A. Niniejsza zgoda może być wycofana w każdej chwili, (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z informacją o jej wycofaniu), jednak jej wycofanie nie wpływa na czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem.

Jak zacząć?

Po prostu zarejestruj się i dodaj fakturę, za którą chcesz dostać pieniądze.
Możesz otrzymać nawet do 200 000 zł darmowego limitu.

Mężczyzna pije kawę i pracuje na laptopie