Mały ZUS - w jaki warunkach przysługuje preferencyjny ZUS i jak go rozliczać?

03.02.2021

Z roku na rok w naszym kraju rośnie liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i wiele wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Nic w tym dziwnego, ponieważ własna działalność biznesowa wydaje się być przepustką do realizacji swoich zawodowych planów oraz uzyskania wolności finansowej. Ponadto, na początkujących przedsiębiorców czekają liczne udogodnienia, a jednym z nich jest preferencyjny ZUS, z którego może skorzystać każda osoba otwierająca swoją firmę.

Własna działalność gospodarcza to dla wielu osób szansa na wprowadzenie swoich planów w życie, czy stworzenia własnego miejsca pracy. Niestety, jedną z przeszkód na drodze do sukcesu od zawsze były wysokie koszty prowadzenia firmy w Polsce, w tym podatki oraz właśnie składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego też powodu rządzący postanowili odciążyć nieco początkujących przedsiębiorców i zmniejszyć zobowiązania wobec państwa.

Firma w Polsce a składki ZUS

Obecnie każdy przedsiębiorca, który od jakiegoś już czasu funkcjonuje na rynku, musi liczyć się z koniecznością opłacania co miesiąc składek ZUS za siebie oraz zatrudnionych w firmie pracowników. Od lat “ozusowana” jest już nie tylko umowa o pracę, ale także umowa zlecenie, a w planach jest objęcie składkami umów o dzieło. Wszystko to sprawia, że prowadzenie firmy w Polsce to spory stały wydatek, który nie pomaga w rozwoju interesów, lecz w dużej mierze działa jak hamulec. Na szczęście, ZUS dla nowych firm czy też ZUS dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie uzyskują wysokich dochodów jest obniżony. O czym dokładnie mowa? Sprawdźmy!

Czym jest preferencyjny ZUS?

Początkujący przedsiębiorcy mogą płacić tzw. preferencyjny ZUS, który stanowi pomniejszona składka społeczna, a także podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Z tego typu rozwiązania korzystają osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z ulgi na start. Obniżony ZUS dla nowych firm dotyczy płatników, którzy spełnią łącznie dwa warunki: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem założenia firmy nie prowadzili innej pozarolniczej działalności, jak i nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku pracowali na umowie o pracę i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Okres korzystania z małego ZUS

Przedsiębiorcy spełniający podane kryteria opłacają ZUS preferencyjny przez okres 24 pełnych miesięcy kalendarzowych. Oznacza to, że zakładając firmę na przykład w połowie danego miesiąca, bieg okresu ulgi rusza dopiero w następnym miesiącu. Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa 24-miesięcznego okresu. Przedsiębiorcy, którzy chcą płacić preferencyjny ZUS, muszą zgłosić ten fakt. Mogą to zrobić już w trakcie rejestracji firmy za pomocą formularza CEIDG-1, zaznaczając w punkcie dotyczącym zgłoszeń do ZUS, opcję “ZUA” oraz wpisując odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia.

Od jakiej kwoty oblicza się składki

Przedsiębiorcy płacą składki według zadeklarowanej przez siebie podstawy, która nie może wynosić jednak mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. W 2020 roku na przykład było to 5227 zł, co dawało podstawę równą 3136,02 zł. Każdy rodzaj składki ZUS stanowi określony procent tej podstawy: składka emerytalna (19,52%), rentowa (8,00%), chorobowa (2,45%), wypadkowa (zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%). Do tego należy doliczyć obowiązkową i stałą składkę zdrowotną, która w minionym roku wynosiła 362,34 zł. Preferencyjny ZUS 2021 będzie obliczany według nowej podstawy, która wyniesie 840 zł (780 zł w 2020 r). Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego poznamy dopiero w styczniu, ale szacuje się, że wzrośnie ona do co najmniej 370 zł.

Kiedy nie musisz opłacać składek?

Ulga na start dla nowych firm to stosunkowo nowe rozwiązanie, z którego przez dwa ostatnie lata skorzystało wiele tysięcy podmiotów gospodarczych. Dzięki niemu istnieje możliwość zwolnienia z opłacania składek do ZUS. Należności tych nie trzeba uiszczać jeśli: przychód z działalności gospodarczej nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także jeśli przedsiębiorca nie prowadził firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Jeśli się tak stanie, przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a co za tym idzie - nie musi płacić żadnych składek społecznych ani zdrowotnych.

Kiedy możesz płacić niższe składki

W przypadku obniżenia składek ZUS kluczowe jest to, aby od prowadzenia ostatniej firmy minęło minimum 5 lat. Ponadto, możliwość płacenia niższego ubezpieczenia nie przysługuje podmiotom, które w ramach przedsiębiorstwa realizują zadania dla byłego pracodawcy oraz osobom współpracującym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga indywidualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to tam należy zgłosić się z pytaniem dotyczącym konkretnej kwestii.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na start i opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Istnieją ponadto okoliczności, w których możliwe jest czasowe zwolnienie z uiszczania niektórych składek ZUS, poza ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązkowego ubezpieczenia społecznego nie trzeba bowiem płacić przez okres 6 miesięcy od założenia firmy jeśli spełni się dwa warunki: prowadzi się pierwszą w życiu działalność gospodarczą lub od prowadzenia poprzedniej minęło 60 miesięcy (chodzi zarówno o zawieszenie, jak i zamknięcie) oraz dany podmiot nie prowadzi działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego wykonywał czynności, które teraz wchodziłyby w zakres funkcjonowania własnej firmy.

Jak długo możesz płacić niższe składki

Każde zwolnienie czy ulga w opłacaniu składek ZUS ma oczywiście swoje ramy czasowe. Nie inaczej jest w przypadku wymienionych udogodnień dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki pozwalające na skorzystanie z prawa do niższych należności. Obniżone ubezpieczenie można płacić m.in. do miesiąca, w którym przychód z działalności przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (wówczas trzeba zarejestrować podmiot gospodarczy); po okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności; lub w przypadku preferencyjnego ZUS-u - jeśli dobiegnie końca 24-miesięczny okres.

Mały ZUS 2021 – jak się do niego zgłosić?

Jeśli przedsiębiorca korzystał już wcześniej z obniżonej składki ZUS, nie musi zgłaszać takiej chęci ponownie, ponieważ urzędnicy sami zweryfikują dane dotyczące danej działalności. W przypadku nowych firm konieczne będzie wyrażenie woli opłacania preferencyjnych składek za pomocą wspomnianego już formularza CEIDG, który można dostarczyć do właściwego urzędu osobiście, przez pełnomocnika, przesyłką pocztową lub online.

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:30 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail finansowaniefaktur@ingcomfin.pl

Zespół finansowaniefaktur.pl

Chcesz otrzymywać więcej darmowych artykułów?

Dostaniesz zawsze wyselekcjowane treści przygotowane przez naszych ekspertów

Text pomocniczy
Zgody na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych Pokaż treść zgód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Klauzulą Informacyjną ING Commercial Finance Polska S.A. (przez okres 180 dni lub do momentu wycofania zgody) w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ING Commercial Finance Polska S.A. Niniejsza zgoda może być wycofana w każdej chwili, (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres finansowaniefaktur@ingcomfin.pl z informacją o jej wycofaniu), jednak jej wycofanie nie wpływa na czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem.

Jak zacząć?

Po prostu zarejestruj się i dodaj fakturę, za którą chcesz dostać pieniądze.
Możesz otrzymać nawet do 200 000 zł darmowego limitu.

Mężczyzna pije kawę i pracuje na laptopie