Podatek liniowy w działalności gospodarczej - kiedy się opłaca?

01.03.2021

Wybór formy opodatkowania to jedna z kluczowych decyzji, jakie musi podjąć każdy z przedsiębiorców. Polski ustawodawca daje wiele różnego rodzaju możliwości, a każda z nich posiada swoje mocne, a także słabe strony. Kiedy opłaca się podatek liniowy? Dla kogo będzie to odpowiedni rodzaj? W jaki sposób rozliczać ten typ zobowiązania wobec państwa? Właśnie między innymi o tym jest poniższy artykuł. Podatek liniowy w działalności gospodarczej - kiedy się opłaca? - Sprawdź!

Jednym z najważniejszych obowiązków podmiotów gospodarczych jest odprowadzanie do Skarbu Państwa zaliczek na podatek, które są naliczane na podstawie osiągniętego dochodu. Istnieje kilka stawek podatkowych, w zależności od stosowanego przez przedsiębiorcę rodzaju opodatkowania. Popularnym rozwiązaniem jest wspomniany już podatek dochodowy liniowy. Czym się charakteryzuje i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest podatek liniowy?

To jedna z najczęściej stosowanych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Pozostałe to podatek na zasadach ogólnych, ryczałtowy, a także karta podatkowa. Podatek liniowy cechuje stała stawka, która wynosi od lat 19% i nie jest ona zależna od wysokości uzyskiwanego przez firmę dochodu. Podatek ten oblicza się proporcjonalnie do podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Co ważne, oprócz niewątpliwych zalet tego rozwiązania, należy wymienić jeden z największych mankamentów, a mianowicie brak możliwości zastosowania w tym przypadku kwoty wolnej od podatku.   

Podatek liniowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Choćby w tym właśnie obszarze podatek liniowy różni się od tego obliczanego na zasadach ogólnych, czyli tak zwanej skali podatkowej. Przedsiębiorcy rozliczający się w ramach tego drugiego modelu płacą 17% lub 32% (dochód roczny powyżej 85 528 zł) podatku od uzyskiwanego dochodu, w zależności od jego wysokości. Jeśli chodzi o podatek liniowy mamy do czynienia z zaledwie jednym progiem, co jest korzystne dla właścicieli podmiotów gospodarczych, którzy uzyskują wysokie dochody. Podatek liniowy stawka jest bowiem w każdej sytuacji dokładnie taka sama. 

Podatek liniowy - kto może z niego skorzystać?

Podatek liniowy dla kogo jest stworzony - to pytanie pada niezwykle często w kontekście zastosowania tej formy w praktycznym wymiarze. Przede wszystkim należy podkreślić, że z tego rodzaju opodatkowania może skorzystać każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Na liście są także podmioty osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że nie może korzystać z podatku liniowego ten, kto w ramach własnego przedsiębiorstwa świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Ponadto, dochodów z firmy objętych podatkiem liniowych nie można łączyć z zarobkiem uzyskiwanym na podstawie innych tytułów, w tym na przykład emerytury czy umowy o pracę. 

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Wybór podatku liniowego to dla wielu przedsiębiorców bardzo korzystne rozwiązanie. Tego typu decyzję trzeba jednak dokładnie przemyśleć i podjąć dopiero po przeanalizowaniu swojej sytuacji. Podatek liniowy będzie opłacalny przede wszystkim dla podmiotów, które uzyskują rocznie powyżej 100 000 zł dochodu. Rozwiązanie to jest idealne jeśli nie dokonuje się rozliczenia ze współmałżonkiem, a także nie korzysta z ulgi na dzieci czy Internet. Udogodnienia te zarezerwowane są bowiem wyłącznie dla podatników korzystających ze skali podatkowej. Podatek liniowy bardzo często stosują również przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody także z innych źródeł i rozliczają je na zasadach ogólnych. W ostatnim przypadku mogą bowiem swobodnie skorzystać z wszelkiego rodzaju ulg w ramach zeznania rocznego z innego tytułu, takiego jak zatrudnienie na etacie itp. 

Zalety i wady podatku liniowego

Podatek liniowy, jak każda dostępna w Polsce forma opodatkowania, ma swoje plusy oraz minusy. Najważniejsze jest jednak to, aby korzyści przewyższały ograniczenia i obowiązki ciążące na przedsiębiorcy. Przed podjęciem decyzji warto więc zestawić sobie wszelkie “za” oraz “przeciw” i na tej podstawie dokonać optymalnego wyboru. Pamiętajmy też, że formę opodatkowania można w przyszłości zmienić, ale tylko raz w roku. Największą zaletą podatku liniowego jest jego stała i niezależna od wysokości dochodu stawka, a także możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego mogą także uwzględnić straty z ubiegłych lat.

Podatek liniowy wady i zalety - czy warto skorzystać?

Jednym z największym minusów podatku liniowego jest to, że nie można odliczyć przy nim kwoty wolnej od podatku, która wynosi 8 000 zł. Poza tym, przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z ulg, nie może rozliczać się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także nie może łączyć i rozliczać wspólnie dochodów uzyskanych z innych źródeł. Podatek liniowy nie jest optymalnym wyjściem dla podmiotów, które osiągają niewielki dochód lub nie mają wysokich kosztów uzyskania przychodu. Forma ta sprawdzi za to znakomicie w przypadku firm generujących bardzo wysokie obroty i mogących pochwalić się zoptymalizowanym bilansem jeśli chodzi o wpływy oraz wydatki. 

Podatek liniowy - 2021. Jak złożyć zeznanie roczne?

Każdy podatnik ma obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym stosownej deklaracji. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego. Zeznanie roczne można złożyć zarówno w formie papierowej, jak elektronicznie przy użyciu Profilu Zaufanego na stronie podatki.gov.pl. Wszystkie niezbędne dane należy podać na formularzu PIT-36L i dostarczyć ten dokument najpóźniej do 30 kwietnia. Jeśli właściciel działalności gospodarczej posiada inne źródła dochodu, wówczas jest zobligowany do złożenia więcej niż jednej deklaracji. 

Jak zmienić formę opodatkowania?

Wielu przedsiębiorców dopiero po jakimś czasie od rozpoczęcia działalności zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie niesie ze sobą konkretna forma opodatkowania. Na szczęście nic straconego, ponieważ jej zmiana nie jest tak skomplikowana, jakby się mogło wydawać. Właściciel firmy musi jedynie zgłosić taki zamiar za pomocą odpowiedniego oświadczenia, które należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym lub po prostu aktualizując formularz CEIDG, za pomocą którego rejestrowało się podmiot gospodarczy. Najistotniejszym czynnikiem jest tutaj jednak czas. Obecnie bowiem oświadczenie trzeba złożyć do 20 lutego i nie można się spóźnić, ponieważ w takim przypadku wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail [email protected]

Zespół finansowaniefaktur.pl

Chcesz otrzymywać więcej darmowych artykułów?

Dostaniesz zawsze wyselekcjowane treści przygotowane przez naszych ekspertów

Text pomocniczy
Zgody na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych Pokaż treść zgód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Klauzulą Informacyjną ING Commercial Finance Polska S.A. (przez okres 180 dni lub do momentu wycofania zgody) w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ING Commercial Finance Polska S.A. Niniejsza zgoda może być wycofana w każdej chwili, (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z informacją o jej wycofaniu), jednak jej wycofanie nie wpływa na czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem.

Jak zacząć?

Po prostu zarejestruj się i dodaj fakturę, za którą chcesz dostać pieniądze.
Możesz otrzymać nawet do 200 000 zł darmowego limitu.

Mężczyzna pije kawę i pracuje na laptopie