Amortyzacja firmowego samochodu osobowego - jak to zrobić poprawnie?

Dowiedz się, jak zaoszczędzić finanse firmowe dzięki amortyzacji firmowego samochodu osobowego

Amortyzacja firmowego samochodu osobowego - jak to zrobić poprawnie?

Prowadzisz działalność gospodarczą? Zatem doskonale wiesz, że jednym z najważniejszych elementów codziennego funkcjonowania jest samochód firmowy. Wykorzystując pojazd w firmie można dokonać stosownych odliczeń (np. dzięki amortyzacji samochodu osobowego), które zmniejszają podstawę opodatkowania, a tym samym sprawiają, że przedsiębiorca jest w stanie zaoszczędzić sporo środków finansowych. Czytaj dalej i dowiedź się, jak sporządzić amortyzację samochodu osobowego.

Działalność biznesowa jest związana nie tylko z codzienną pracą nad rozwojem firmy, ale także z wieloma obowiązkami natury formalnej. Jednym z kluczowych obszarów prowadzenia interesów jest z całą pewnością sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, a co za tym idzie – prawidłowe i optymalne księgowanie przychodu, ale także ewidencjonowanie kosztów w taki sposób, aby w legalny sposób obniżyć między innymi zobowiązania podatkowe.

Amortyzacja – definicja oraz charakterystyka

Obniżenie zobowiązań podatkowych jest możliwe na przykład dzięki zastosowaniu amortyzacji środków trwałych, które stanowią swego rodzaju majątek przedsiębiorstwa. W prawie podatkowym przez amortyzację należy rozumieć koszt związany ze stopniem zużywania się tych środków, jak i wartości niematerialnych oraz prawnych. W praktycznym wymiarze amortyzacja określa rzeczywistą wartość jakiejś rzeczy.Polega ona na dokonaniu odpisów amortyzacyjnych według stopnia i czasu wykorzystywania danego środka trwałego. Warto w tym miejscu wyjaśnić jeszcze, że środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, których okres użytkowania wynosi więcej niż rok, a wartość ma przekraczać 10 000 złotych. Ponadto muszą być one związane z działalnością firmy, w tym zakupione na własność lub oddane do użytku na podstawie stosownych umów.

Czym jest amortyzacja samochodu osobowego?

Jednym z popularniejszych środków trwałych jest między innymi samochód osobowy wykorzystywany do celów firmowych.Chcąc dokonać odpisów amortyzacyjnych pojazdu osobowego należy obowiązkowo ująć go w ewidencji środków trwałych podmiotu gospodarczego, a następnie w przewidziany przepisami prawa sposób księgować spadek wartości.Na jej zmniejszenie wpływają przede wszystkim czynniki ekonomiczne, a także sama eksploatacja rzeczy.Ustawodawca przewidział kilka metod obliczania spadku wartości w zależności od okoliczności.Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru tej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom oraz jest korzystna finansowo. Pamiętajmy jednak, że nie można stosować ich łącznie lub przemiennie, lecz należy wybrać wyłącznie jedną i nią się kierować.

Samochody firmowe z amortyzacją samochodu osobowego

Amortyzacja auta osobowego – po co?

Zanim przejdziemy do omówienia każdego ze sposobów, dzięki którym amortyzacja samochodu osobowego jest możliwa, warto zastanowić się nad samą istotą tego rozwiązania.W przepisach podatkowych dokonanie odpisów amortyzacyjnych jest tak naprawdę najlepszym sposobem na zaliczenie wydatku na samochód w kosztach uzyskania przychodu.Prawodawca nie wskazuje bowiem na inne możliwości, dzięki którym zakup pojazdu do celów firmowych mógłby zmniejszyć podstawę wyliczania daniny wobec państwa. Przedsiębiorca musi więc w odpowiedni sposób amortyzować samochód jako środek trwały, co spowoduje, że zaoszczędzi na podatku. Aby jednak zrobić to skutecznie należy poznać dostępne metody oraz wybrać taką, która sprawi, że amortyzacja samochodu osobowego w firmie okaże się zasadna oraz opłacalna.

Amortyzacja samochodu osobowego – metody

Amortyzacja samochodu osobowego w firmie może zostać przeprowadzona według metody:

  • liniowej,
  • indywidualnej,
  • jednorazowej.

Amortyzacja auta na zasadach liniowych zakłada, że środek trwały zużywany jest równomiernie w ciągu całego okresu jego użytkowania. Odpisów można dokonywać już od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wprowadzony do ewidencji. Amortyzacja takiego pojazdu wynosi rocznie 20%, a to z kolei oznacza, że okres amortyzacji wynosi przeciętnie nawet 5 lat.

Mężczyzna w samochodzie firmowym, która ma amortyzację samochodu firmowego

Przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego – na czym polega?

Przyspieszona amortyzacja samochodu opiera się na podwyższeniu stawki amortyzacyjnej w taki sposób, że należy przemnożyć ją przez przyjęty przez podatnika współczynnik, który nie może być wyższy od maksymalnej dopuszczalnej normy.Szacuje się, że przy tej metodzie najwyższa stawka wynosi 28%, a więc odpisy trwają około 3 lat i 7 miesięcy. Zgodnie z przepisami, podwyższenie stawki może nastąpić wówczas, gdy samochód jest używany w warunkach wymagających szczególnej sprawności technicznej lub bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych.

Amortyzacja samochodu osobowego używanego

Ostatnim z rozwiązań, któremu warto się przyjrzeć, jest amortyzacja samochodu używanego według metody indywidualnej. W tym przypadku przedsiębiorca może samodzielnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla używanego lub ulepszonego środka trwałego.Przez samochód używany rozumiemy – według ustawy o PIT – pojazd, który przed nabyciem był wykorzystywany przez minimum 6 miesięcy. W takich okolicznościach okres amortyzacji można skrócić nawet do 2,5 roku, a więc podwyższyć stawkę do 40% w skali roku. Oczywiście decyzja należy do właściciela podmiotu gospodarczego, który może, ale nie musi modyfikować okresu amortyzacyjnego.

Amortyzacja samochodu w firmie – co jeszcze trzeba wiedzieć?

W tym miejscu należy jednak przypomnieć o obowiązujących przedsiębiorcę limitach. Amortyzacja samochodu jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami.Według ustawy o podatku od osób fizycznych (PIT), za koszty uzyskania przychodu nie uważa się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość: 225 000 złotych w przypadku samochodów elektrycznych lub 150 000 złotych w przypadku pozostałych samochodów osobowych.Należy na bieżąco śledzić obowiązujące limity, ponieważ ustawodawca co jakiś czas dokonuje w tym obszarze zmian.

Jak obliczyć amortyzację pojazdu?

W każdym przypadku sposób obliczania odpisów amortyzacyjnych jest dokładnie taki sam.Należy wziąć pod uwagę wartość początkową samochodu, a następnie pomnożyć ją razy stawkę amortyzacyjną wyrażoną w procencie i na końcu podzielić przez okres 12 miesięcy.Wynik takiego działania pozwoli nam ustalić miesięczną wartość odpisu amortyzacyjnego, który będzie stanowić koszt uzyskania przychodu i podstawę do zmniejszenia świadczeń podatkowych. Jak więc widzimy, warto szukać oszczędności także na tej płaszczyźnie, a w razie wątpliwości skorzystać z naszych porad.

Czytaj także