Faktoring cichy, tajny lub ukryty - co to jest?

Sprawdź, jakie są rodzaje faktoringu i co oznacza faktoring tajny

Faktoring cichy, tajny lub ukryty - co to jest?

Z roku na rok rośnie w Polsce liczba przedsiębiorstw, które korzystają z tzw. faktoringu, czyli formy finansowania bieżącej działalności firmy. Rozwiązanie to sprawdza się idealnie w przypadku podmiotów gospodarczych, które przez nieterminowość swoich kontrahentów mają problem z zachowaniem płynności finansowej. Przygotowaliśmy krótki poradnik na temat tego czym dokładnie jest faktoring, a także jakie są jego rodzaje i kiedy najlepiej zastosować poszczególne z nich.

Odroczone terminy płatności, a przede wszystkim zaległości finansowe to problem większości polskich firm. Nie każde przedsiębiorstwo może pozwolić sobie jednak na taki proceder, ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej powoduje to brak środków na pokrycie kosztów i wszelkiego rodzaju inwestycji. Na szczęście istnieje skuteczny sposób, aby podmiot gospodarczy otrzymywał płatność o wiele szybciej.

Czym jest faktoring?

Faktoring polega na wykupie przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności danego przedsiębiorstwa (faktoranta), które są należne od jego kontrahenta (odbiorcy towaru lub usługi). W praktyce faktor świadczy na rzecz faktoranta także dodatkowe usługi jak między innymi monitoring płatności czy też prowadzenie rozliczeń dotyczących właśnie sprzedaży. Celem faktoringu jest to, aby firma korzystająca z tego rozwiązania otrzymywała płatność niemal od razu po dokonaniu transakcji, bez konieczności długiego oczekiwania na uregulowanie faktury przez odbiorcę. Pozwala to zachować płynność finansową, a także minimalizuje ryzyko różnego rodzaju zatorów płatniczych, które powodują, że sprzedawcy wpadają w problemy, w tym nawet ogłaszają bankructwo.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring ma kilka odmian, które są wykorzystywane w zależności od potrzeb obu stron oraz okoliczności biznesowych. Najpopularniejsza klasyfikacja faktoringu opiera się na rozróżnieniu tej formy finansowania przedsiębiorstwa według następujących kryteriów:

  • przejęcia ryzyka
  • charakterystyki kontrahenta oraz 
  • rodzaju cesji wierzytelności.

Faktoring można podzielić także ze względu na zasięg terytorialny, a także na moment zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej. Jeśli mowa o tym ostatnim obszarze niezwykle popularnym jest faktoring cichy.

Mężczyzna podlicza koszty cichej cesji

Faktoring tajny (cichy) – co to takiego?

Cichy faktoring bardzo często określany jest także jako faktoring ukryty lub tajny.Jest to ściśle związane z cechami szczególnymi tego typu usługi. Faktoring tajny jest przeciwieństwem faktoringu jawnego, który zakłada, że dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy między sprzedającym a przedsiębiorcą, świadczącym usługę faktoringu i co do zasady powinien wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności.Faktoring tajny zakłada natomiast brak konieczności poinformowania osoby zobowiązanej do uiszczenia płatności, dlatego sam dłużnik przelewa środki finansowe na konto sprzedawcy towaru lub usługi, a dopiero ten ma obowiązek przekazać je nowemu wierzycielowi.

Jak rozliczyć faktoring tajny (ukryty)?

Jeśli mówimy o księgowaniu faktoringu ukrytego, nie powinno być w tym aspekcie żadnych problemów natury rachunkowej czy prawnej.Polski ustawodawca dokładnie wyjaśnia, że wystawca faktury przekazuje ten dokument odbiorcy, a ten ostatni jest zobligowany do uiszczenia płatności na wpisany na nim numer rachunku bankowego.Kupujący nie ma wiedzy na temat faktoringu i zmiany wierzyciela, a więc postępuje dokładnie tak, jak w przypadku innych operacji finansowych. Przedsiębiorca otrzymujący płatność przekazuje ją następnie faktorowi, ale we własnych dokumentach finansowych rozlicza ją jako przychód, a przekazane środki w formie rozchodu. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących dokładnego rozliczenia faktoringu tajnego warto sięgnąć po poradę fachowców, którzy na pewno wskażą, jak należy postąpić.

Faktoring cichy - zastosowanie

Każdy rodzaj faktoringu jest inny i sprawdza się w różnych okolicznościach, co powoduje, że do tego typu kwestii należy podchodzić indywidualnie. Bardzo często przedsiębiorstwa korzystają z kilku form jednocześnie, w zależności od tego, jaka z nich okaże się w tym momencie i sytuacji najbardziej korzystna.Z całą pewnością warto podkreślić, że faktoring tajny będzie mieć zastosowanie głównie w przypadku tzw. faktoringu niepełnego, czyli z regresem.W tym wypadku faktor nie przyjmuje bowiem ryzyka niewypłacalności dłużnika, co jest szczególnym, ale coraz popularniejszym rozwiązaniem. Dlaczego cichy faktoring jest wówczas wskazany? Przede wszystkim należy tłumaczyć to faktem, że z uwagi na to, iż dłużnik nie zostaje zawiadomiony o przekazaniu długu innemu podmiotowi, nowy wierzyciel nie jest w stanie dochodzić od niego uiszczenia tej należności.

Faktoring – czy warto korzystać?

Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest przekonanych do skorzystania z usługi faktoringu i zastanawia się, czy warto to zrobić. Nie ma jednej i prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ bardzo wiele zależy od sytuacji danej firmy oraz strategii prowadzenia biznesu.W niektórych branżach faktoring jest jednak zjawiskiem powszechnym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej, która jest kluczowe nie tylko dla rozwoju, ale przede wszystkim bieżącego funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego.Kluczowe jest przeanalizowanie własnej kondycji finansowej, dokonywanych transakcji oraz podjęcie decyzji, czy faktoring będzie dobrym rozwiązaniem. Jeśli właściciel działalności gospodarczej nie jest przekonany do tej usługi, może podjąć próbę i przekonać się, czy jest to optymalny model finansowania dla jego interesów.

Czytaj także