NIP europejski - kto ma obowiązek posiadać NIP EU?

Sprawdź, jak uzyskać NIP europejski, ile to kosztuje i jaki wniosek trzeba złożyć

NIP europejski - kto ma obowiązek posiadać NIP EU?

Przedsiębiorcy prowadzący firmę w Polsce bardzo często dokonują transakcji z podmiotami gospodarczymi działającymi w innych europejskich krajach. To dlatego wielu z nich posiada NIP unijny, który służy przede wszystkim do identyfikacji tych podmiotów na płaszczyźnie gospodarczej. Jak można uzyskać NIP europejski i kto właściwie musi go zdobyć?

Prowadzenie interesów z podmiotami zagranicznymi wiąże się nie tylko z możliwością rozwoju i zdobycia partnerów biznesowych w innych krajach, ale także z szeregiem formalności, jakie trzeba spełnić, aby móc w pełni funkcjonować. Jednym z takich elementów jest właśnie NIP w unii europejskiej, który jest ważny szczególnie na gruncie prawa podatkowego. O czym dokładnie mowa?

Czym jest NIP europejski?

NIP EU to swoisty odpowiednik polskiego NIP-u, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej, który jest przypisany do każdego przedsiębiorcy. Podmiot gospodarczy może posiadać w całej swojej historii wyłącznie jeden NIP, co w dużym stopniu pozwala na usystematyzowanie całego systemu podatkowego. NIP EU stosuje się wyłącznie przy transakcjach dokonywanych z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Unii Europejskiej.

Jak wygląda NIP europejski?

NIP unijny składa się, tak jak polski NIP, z 10 cyfr, z tym jednak zastrzeżeniem, że przed nim widnieją litery identyfikujące kraj, w którym zarejestrowany jest przedsiębiorca. W przypadku polskich firm przedrostkiem jest: „PL”.

Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać NIP europejski?

Operacje wewnątrzwspólnotowe ma prawo zawierać każdy podmiot gospodarczy i to niezależnie od tego, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy też jest od tego podatku z jakichś powodów zwolniony. Ma to szczególne znaczenie właśnie jeśli w grę wchodzi NIP międzynarodowy nadawany przedsiębiorstwom z UE. Kto musi posiadać NIP unijny i czy istnieją jakieś wyjątki?Jak się okazuje, w sytuacji, gdy mówimy o vatowcach, wówczas bezwzględny obowiązek rejestracji zachodzi przed transakcjami polegającymi między innymi na wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, nabyciu towarów, świadczeniu usługi, w stosunku do której rozliczenie VAT spoczywa na nabywcy, a także nabyciu usług, gdy to polski podatnik jest zobligowany do rozliczenia podatku VAT.W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT-u istnieją okoliczności, w której także i one muszą dokonać rejestracji do VAT-UE, a chodzi mianowicie o wszystkie wcześniej wymienione przypadki, poza tym, gdy przedsiębiorca jest dostawcą towaru. Jeśli chodzi o nabycie towarów (WNT) wyjątek od obowiązku rejestracji zachodzi, gdy wartość operacji nie przekracza w danym roku 50 000 zł. Wówczas polski podatnik zwolniony (przedmiotowo lub podmiotowo) z VAT nie musi nabywać europejskiego NIP-u.

NIP europejski a plik JPK_V7

NIP unijny jest ściśle powiązany z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, który musi sporządzać wielu rodzimych przedsiębiorców. Prawidłowe oznakowanie kodu kraju nadania konkretnego numeru jest kluczowe jeśli chcemy mówić o możliwości zidentyfikowania podmiotu gospodarczego na potrzeby podatkowe. W pliku JPK_V7 kod wskazuje się w polu Kod Kraju Nadania TIN, ale tylko jeśli dane takie znajdują się na fakturze. Sytuacja taka ma miejsce głównie w przypadku transakcji krajowych i używania prefiksu PL. Jeśli mowa o transakcji unijnej, wtedy należy posługiwać się przedrostkiem zgodnym z kodem literowym kraju nadania tego numeru, a przy operacjach finansowych z kontrahentami spoza Unii Europejskiej – pole uzupełnia się według posiadanej wiedzy dotyczącej kraju kontrahenta, a w przeciwnym razie pozostawia puste.

Handel międzynarodowy a nip eu

Jak uzyskać NIP EU – gdzie złożyć formularz

Europejski NIP przedsiębiorca zdobywa na wyraźne żądanie.Jak uzyskać europejski numer podatkowy? Podanie o NIP europejski można złożyć:

  1. podczas wizyty w urzędzie,
  2. listownie,
  3. online.

Jednak wcześniej należy zrealizować kilka formalności, w tymzarejestrować się do VAT-UE. W tym celu właściciel działalności gospodarczej ubiegający się o NIP unijny, jest zobligowany do złożenia w odpowiednim urzędzie skarbowym formularza VAT-R, który jest aktualizacją dotychczasowego NIP-u przedsiębiorstwa. We wniosku trzeba podać niezbędne dane, a także wypełnić punkty związane z informacjami dotyczącymi wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ile kosztuje nadanie VAT-UE?

Jest to usługa darmowa. Ewentualnekoszty pojawiają się, gdy przedsiębiorca działa przez pełnomocnika. Za dokument, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub jest odpisem pełnomocnictwa, potwierdzonego przez urząd, trzeba zapłacić 17 zł.

Ile trzeba czekać na nadanie NIP-u europejskiego?

Istotne jest to, aby zarejestrować NIP EU najpóźniej dzień przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrz wspólnoty. Odpowiedni urząd zarejestruje przedsiębiorcę, jako podatnika VAT UE, po pozytywnej weryfikacji formularza VAT-R.

Wyszukiwarka VIES – jak sprawdzić zagraniczny NIP

Czym jesst VIES?To wyszukiwarka Komisji Europejskiej, która zbiera dane VAT z krajowych baz. Jej działanie jest bardzo proste, awyniki wyszukiwania mogą przybrać formę „numer aktywny” lub „numer nieaktywny”.W przypadku, gdy NIP europejski jest pojawi się również informacja o VAT UE.

Przedsiębiorca Vat-EU a VAT-UE

Dla kogo VAT-UE, a dla kogo VAT-EU?

W obrocie gospodarczym spotykamy się zarówno z oznaczeniem NIP EU oraz NIP UE. W większości przypadków nabywając towar lub usługę od podmiotu zarejestrowanego w innym europejskim kraju, otrzymamy fakturę, na której wpisany będzie NIP unijny.Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorcy nie pochodzą z krajów europejskich i korzystają ze szczególnej procedury rozliczenia VAT. Tego typu kontrahenci otrzymują NIP poprzedzony prefiksem EU.Czy w tego rodzaju okolicznościach można mówić o transakcji wewnątrzwspólnotowej? Zgodnie z obowiązującym prawem operacje takiego typu należy traktować jak import towarów albo usług od podmiotów spoza terytorium Unii Europejskiej.

Co to jest deklaracja VAT-UE?

Każdy przedsiębiorca korzystający z europejskiego NIP-u jest zobligowany do poprawnego zaksięgowania wykonanych transakcji, a także – raz w miesiącu – do wysyłki informacji podsumowującej VAT-UE.Wykonuje się to za pomocą specjalnej deklaracji podatkowej, która pełni funkcję informacyjną jeśli chodzi o regulowanie należności w urzędzie skarbowym. Zeznanie sporządza sam przedsiębiorca i kluczowe jest to, aby dane w nim zawarte były zgodne ze stanem rzeczywistym.W przeciwnym razie właścicielowi podmiotu gospodarczego mogą grozić surowe konsekwencje karno-skarbowe, a nawet karne.W deklaracji określa się wszystkie operacje finansowe z podmiotami zagranicznymi, w tym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, w stosunku do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, a także wewnątrzwspólnotowe transakcje i przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Zeznanie należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym doszło do transakcji.

Wyrejestrowanie z VAT-UE

W szczególnych sytuacjach przedsiębiorca może zniknąć z rejestru VAT-UE i stracić NIP unijny. Następuje to przede wszystkim wówczas, gdy podmiot gospodarczy przestaje być czynnym podatnikiem VAT.Ponadto, może do tego dojść także, gdy przez 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały złoży plik JPK_V7M albo JPK_V7K, w których nie wykaże sprzedaży lub nabycia towarów albo usług z kwotami podatku do odliczenia albo przez kolejne 3 miesiące nie złoży deklaracji podatkowej.

Czytaj także