Podatek liniowy w działalności gospodarczej - kiedy się opłaca?

Poznaj wady i zalety podatku liniowego w działalności gospodarczej

Podatek liniowy w działalności gospodarczej - kiedy się opłaca?

Wybór formy opodatkowania to jedna z kluczowych decyzji, jakie musi podjąć każdy z przedsiębiorców. Polski ustawodawca daje wiele możliwości. A czy wiesz, kiedy opłaca się podatek liniowy? Dla kogo będzie odpowiedni? W jaki sposób rozliczać ten typ zobowiązania wobec państwa? Sprawdź, kiedy opłaca się podatek linowy w działalności gospodarczej.

Jednym z najważniejszych obowiązków podmiotów gospodarczych jest odprowadzanie do Skarbu Państwa zaliczek na podatek, które są naliczane na podstawie osiągniętego dochodu. Istnieje kilka stawek podatkowych, w zależności od stosowanego przez przedsiębiorcę rodzaju opodatkowania. Popularnym rozwiązaniem jest wspomniany już podatek dochodowy liniowy. Czym się charakteryzuje i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest podatek liniowy?

To jedna z najczęściej stosowanych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Pozostałe to:

  • podatek na zasadach ogólnych,
  • podatek ryczałtowy,
  • karta podatkowa.

Podatek liniowy cechuje stała stawka, która wynosi 19% i nie jest ona zależna od wysokości uzyskiwanego przez firmę dochodu.Podatek ten oblicza się proporcjonalnie do podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Co ważne, oprócz niewątpliwych zalet tego rozwiązania, należy wymienić jeden z największych mankamentów, a mianowicie brak możliwości zastosowania w tym przypadku kwoty wolnej od podatku.

Formularz podatku liniowego

Podatek liniowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Choćby w tym właśnie obszarze podatek liniowy różni się od tego obliczanego na zasadach ogólnych, czyli tak zwanej skali podatkowej. Przedsiębiorcy rozliczający się w ramach tego drugiego modelu płacą 17% lub 32% (dochód roczny powyżej 85 528 zł) podatku od uzyskiwanego dochodu, w zależności od jego wysokości.Jeśli chodzi o podatek liniowy mamy do czynienia z zaledwie jednym progiem, co jest korzystne dla właścicieli podmiotów gospodarczych, którzy uzyskują wysokie dochody. Podatek liniowy stawka jest bowiem w każdej sytuacji dokładnie taka sama.

Podatek liniowy – kto może z niego skorzystać?

Dla kogo jest stworzony podatek liniowy? Przede wszystkim z tego rodzaju opodatkowania może skorzystać każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Na liście są także podmioty osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że nie może korzystać z podatku liniowego ten, kto w ramach własnego przedsiębiorstwa świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.Ponadto dochodów z firmy objętych podatkiem liniowym nie można łączyć z zarobkiem uzyskiwanym na podstawie innych tytułów, w tym na przykład emerytury czy umowy o pracę.

Mężczyzna wrzucający pieniądze do skarbonki

Kiedy podatek liniowy jest opłacalny?

Podatek liniowy będzie opłacalny przede wszystkim dla podmiotów, które uzyskują rocznie powyżej 100 000 zł dochodu.Rozwiązanie to jest idealne jeśli nie dokonuje się rozliczenia ze współmałżonkiem, a także nie korzysta z ulgi na dzieci czy Internet. Udogodnienia te zarezerwowane są wyłącznie dla podatników korzystających ze skali podatkowej.Podatek liniowy bardzo często stosują również przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody także z innych źródeł i rozliczają je na zasadach ogólnych.W ostatnim przypadku mogą bowiem swobodnie skorzystać z wszelkiego rodzaju ulg w ramach zeznania rocznego z innego tytułu, takiego jak zatrudnienie na etacie itp.

Zalety podatku liniowego

Podatek liniowy, jak każda dostępna w Polsce forma opodatkowania, ma swoje plusy oraz minusy. Przed podjęciem decyzji warto więc zestawić sobie wszelkie „za” oraz „przeciw” i na tej podstawie dokonać optymalnego wyboru. Pamiętajmy też, że formę opodatkowania można w przyszłości zmienić, ale tylko raz w roku.Największą zaletą podatku liniowego jest jego stała i niezależna od wysokości dochodu stawka, a także możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu.Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego mogą także uwzględnić straty z ubiegłych lat.

Wady podatku liniowego

Jednym z największym minusów podatku liniowego jest to, że nie można odliczyć przy nim kwoty wolnej od podatku, która wynosi 8 000 zł.Poza tym, przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z ulg, nie może rozliczać się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także nie może łączyć i rozliczać wspólnie dochodów uzyskanych z innych źródeł.Podatek liniowy nie jest optymalnym wyjściem dla podmiotów, które osiągają niewielki dochód lub nie mają wysokich kosztów uzyskania przychodu.Forma ta sprawdzi za to znakomicie w przypadku firm generujących bardzo wysokie obroty i mogących pochwalić się zoptymalizowanym bilansem, jeśli chodzi o wpływy oraz wydatki.

Zeznanie roczne – podatek liniowy

Podatek liniowy – 2021. Jak złożyć zeznanie roczne?

Każdy podatnik ma obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym stosownej deklaracji. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego.Zeznanie roczne można złożyć zarówno w formie papierowej, jak elektronicznie przy użyciu Profilu Zaufanego na stronie podatki.gov.pl. Wszystkie niezbędne dane należy podać na formularzu PIT-36L i dostarczyć ten dokument najpóźniej do 30 kwietnia.Jeśli właściciel działalności gospodarczej posiada inne źródła dochodu, wówczas jest zobligowany do złożenia więcej niż jednej deklaracji.

Jak zmienić formę opodatkowania?

Wielu przedsiębiorców dopiero po jakimś czasie od rozpoczęcia działalności zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie niesie ze sobą konkretna forma opodatkowania. Na szczęście nic straconego, ponieważ jej zmiana nie jest tak skomplikowana, jakby się mogło wydawać.Właściciel firmy musi jedynie zgłosić taki zamiar za pomocą odpowiedniego oświadczenia, które należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym lub po prostu aktualizując formularz CEIDG, za pomocą którego rejestrowało się podmiot gospodarczy.Najistotniejszym czynnikiem jest tutaj jednak czas. Obecnie bowiem oświadczenie trzeba złożyć do 20 lutego i nie można się spóźnić, ponieważ w takim przypadku wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Czytaj także