Split payment — od jakiej kwoty obowiązuje i kto musi płacić?

Zobacz, od jakiej kwoty obowiązuje split payment. Dowiedz się, jak wystawić fakturę split payment zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Split payment — od jakiej kwoty obowiązuje i kto musi płacić?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności dotyczy przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT. Okazuje się jednak, że nie wszystkich. Sprawdź, czym jest, jak działa oraz od jakiej kwoty obowiązuje split payment.

W Polsce z podzieloną płatnością mamy do czynienia od lipca 2018 roku. Od tego czasu wciąż zmieniają się zasady funkcjonowania mechanizmu, do tego stopnia, że od dwóch lat stał się on obowiązkiem dla sporej grupy przedsiębiorców. Bieżący rok również przyniósł w tej sprawie kilka niespodzianek. Zastanawiasz się, czego dotyczą tegoroczne nowelizacje? Chcąc rozwiać Twoje wątpliwości, sprawdziliśmy jak wygląda split payment w praktyce i czy faktycznie jest się czego bać.

Co to jest split payment?

Przede wszystkim musisz wiedzieć o tym, żemechanizm podzielonej płatności (MPP) to rozwiązanie stosowane jedynie w przypadku płatności firmowych.Przedsiębiorca, który kupił dany towar lub usługę, opłacając fakturę, poniekąd dzieli ją na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy podatku VAT, który powinien trafić na specjalny rachunek bankowy (zwany rachunkiem VAT), a druga to kwota netto za kupiony towar lub usługę. Ta część trafia na konto rozliczeniowe firmy lub zostaje rozliczona w inny, umówiony wcześniej sposób. 

Ustawa — split payment

Jeśli chcesz zajrzeć do źródeł prawnych i sprawdzić co na temat MPP stanowi prawo, zwróć uwagę na:

 • Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174, z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).

Obowiązek podzielonej płatności obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 roku i stosowany jest jedynie do transakcji wykonywanych przelewem w polskiej walucie. Kogo więc dotyczy split payment i kto musi jej przestrzegać?

Chociaż mechanizm odnosi się do wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, to dla części może on być dobrowolny, a dla innych obowiązkowy. Jak sprawdzić, w której grupie się znajdujesz? Nie bez znaczenia pozostaje wartość opłacanej faktury oraz kategoria towaru lub usługi, ale o tym za chwilę.

Kiedy korzystać z podzielonej płatności - infografika

Mechanizm podzielonej płatności — od jakiej kwoty muszę go przestrzegać?

Wielu przedsiębiorców, którzy dowiedzieli się, że split payment będzie obowiązywać w Polsce, zadawało sobie jedno, podstawowe pytanie: od jakiej kwoty płatność podzielona będzie obowiązkowa. Okazuje się bowiem, że odpowiedź nie jest ​​wcale taka prosta. Dlaczego?

Obowiązek rozdzielenia płatności dotyczy faktur o wartości powyżej 15 tys. zł brutto, które zostały wystawione za sprzedaż towarów i usług wrażliwych. W przypadku płatności za faktury o mniejszej wartości split nie będzie obowiązkowy.

Chociaż wiemy, od jakiej kwoty podzielona płatność jest prawnie wymagana, o tyle nie do końca jest jasne, co kryje się pod magicznym sformułowaniem: towary i usługi wrażliwe. Już spieszymy z informacją. Najprościej mówiąc, są to wszystkie produkty, które zostały obłożone specjalnymi ograniczeniami po to, aby zmniejszyć możliwość oszustw dokonywanych podczas obracania nimi. Ustawodawca wyszczególnił wszystkie usługi i towary, które zostały objęte split payment’em w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.

Obowiązkowy split payment — jakie towary?

Chociaż katalog produktów wrażliwych jest bardzo długi, poniżej przedstawiamy jedynie wybrane przykłady 10 towarów lub usług, kiedy należy stosować split payment:

 1. Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – w tym smartfony.
 2. Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe.
 3. Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane.
 4. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 5. Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli.
 6. Roboty malarskie.
 7. Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych.
 8. Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych.
 9. Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń.
 10. Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku.

Jak widać lista towarów i usług, która dotyczy split payment jest mocno zróżnicowana. Części samochodowe, występują obok telefonów czy aparatów cyfrowych. Wszystkie z nich należą jednak do grupy towarów wrażliwych na gruncie VAT i podlegają szczególnym zasadom rozliczenia.

Faktura split payment

Faktura split payment — warunki

Zastanawiasz sięjak odróżnić fakturę split payment od tej tradycyjnej?To proste. Powinna na niej widnieć notatka informująca Cię o obowiązku zapłacenia jej za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Zanim zlecisz przelew, dodatkowo sprawdź, czy na fakturze zostały zapisane inne ważne informacje takie jak: 

 • data wystawienia dokumentu;
 • numer faktury;
 • dane identyfikacyjne sprzedawcy i nabywcy wraz z NIP-em;
 • data wykonania usługi lub dostarczenia towarów (szczególnie gdy jest inna niż data wystawienia faktury);
 • nazwę i rodzaj towarów lub usług z określeniem ilości;
 • cenę netto;
 • sumę wartości netto wszystkich usług lub towarów;
 • wartość należności ogółem (kwota brutto).

Ważne!

Zgodnie z art. 106e ust. 18a ustawy o VAT, osoba, która wystawia fakturę, jest zobowiązana do zamieszczenia w niej adnotacji: „mechanizm podzielonej płatności”. Dzięki temu nabywca przed dokonaniem płatności może zostać skutecznie poinformowany o konieczności zapłaty z zastosowaniem mechanizmu split payment.

Jak opłacić fakturę split payment?

Obowiązek split payment, możesz zrealizować tylko za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego, zlecając przelew środków na inny rachunek firmowy.Pamiętaj o tym, aby sprawdzić, czy numer sprzedawcy widnieje na tzw. białej liście podatników VAT, która obowiązuje od 1 września 2019 roku.

Co ciekawe do wykonania przelewu nie będzie Ci potrzebna znajomość numerów dwóch rachunków bankowych sprzedawcy. Płatność w ramach mechanizmu realizowana jest jednym przelewem, a dopiero bank samodzielnie rozksięgo​​wuje środki, dzięki czemu część z nich może trafić na rachunek rozliczeniowy a część na rachunek VAT.

W jaki sposób zrealizować taki przelew? Wystarczy zalogować się do firmowej bankowości internetowej, wybrać opcję przelewu i wpisać poniższe informacje:

 • kwotę brutto faktury,
 • kwotę podatku VAT,
 • numer faktury,
 • dane oraz NIP odbiorcy przelewu, czyli wystawcy faktury.

Kwota VAT zostanie pobrana z rachunku VAT, a kwota netto z powiązanego rachunku firmowego.

Kiedy split payment jest obowiązkowy? Podsumowanie

Zastosowanie mechanizmu split payment sprawia, że kwota podatku trafia na odrębny rachunek, do którego właściciel firmy ma ograniczony dostęp. Dzięki temu przedsiębiorca może w spokoju realizować obowiązek podatkowy i ma zapewnione bezpieczeństwo i stabilność prowadzenia działalności. Z perspektywy państwa, wprowadzenie split payment sprawiło, że system podatkowy został uszczelniony, a budżet sukcesywnie powiększa się o kolejne wpływy z tytułu VAT.

Na początku tego roku miała miejsce nowelizacja Ustawy, która wprowadziła kilka zmian w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Jedną z nich jest fakt, że split payment można dokonywać na konta agencji celnych. Lekkiej modyfikacji uległ też katalog podmiotów, które mogą wystąpić o uwolnienie środków z rachunków VAT.

Chociaż stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest niczym trudnym, wciąż budzi obawy wielu przedsiębiorców. Zmieniające się przepisy i zwiększające się grono sprzedawców, których rozwiązanie to dotyczy, sprawiają, że łatwo się w tym pogubić. Zwłaszcza gdy finansami firmy zajmujesz się samodzielnie i nie czuwa nad nimi księgowa, która często podpowiada najkorzystniejsze rozwiązania.

Jak samodzielnie zweryfikować, czy split payment jest dla Ciebie obowiązkowy? To proste! Musisz spełnić łącznie trzy poniższe warunki:

 1. Wartość brutto wystawianej faktury musi przekroczyć 15 tys. zł.
 2. Minimum jedna pozycja wyszczególniona na dokumencie musi dotyczyć towarów lub usług wrażliwych.
 3. Płatność musi odbywać się na poziomie firma-firma, a dodatkowo sprzedawca, jak i nabywca (osoba, która opłaca fakturę) musi być podatnikiem VAT.

Czytaj także