ING Finansowanie Faktur

Ile się czeka na zwrot podatku dochodowego i VAT?

15-03-2022 | 5 minut

Jednym z obowiązków każdego obywatela jest płacenie na rzecz państwa wszelkiego typu podatków. Jednak w przypadku nadpłaty możemy spodziewać zwrotu nadwyżki. Ile czasu trzeba czekać na zwrot podatku oraz VAT-u? Sprawdź w naszym artykule.

Trudno jest wyobrazić sobie obecne czasy bez konieczności uiszczania podatków, a więc w praktyce inwestowania w rozwój państwa oraz otaczającej nas rzeczywistości. Dla wielu osób zobowiązania podatkowe są ważnym i korzystnym elementem codzienności, inne jednak uważają to za zbędny obowiązek i twierdzą, że podatki powinny być dobrowolne lub płacone wyłącznie przez najbogatszych. Oba stanowiska nie zmieniają jednak faktu, że w naszym kraju podatki istnieją i długo się to nie zmieni, a więc należy je zaakceptować i przede wszystkim poznać przepisy prawne, które działają w tej materii na naszą korzyść.

Dwóch mężczyzn prowadzących przedsiębiorstwo

Prowadzenie przedsiębiorstwa a podatki

Nie od dziś mówi się, że na świecie są dwie pewne rzeczy – śmierć oraz podatki. Każda osoba zarabiająca pieniądze, a więc zarówno obywatele prowadzący działalność gospodarczą, jak i pracujący u kogoś na umowie o pracę, zleceniu lub w ramach innego tytułu, jest zobligowana do dorzucania swoich „kilku złotych” do wspólnej kasy. Większość z nas nie odczuwa jednak tego ciężaru, ponieważ podatki odprowadza pracodawca. Nieco większą styczność z obliczaniem tych zobowiązań, a później ich przelewem na konto urzędu skarbowego mają przedsiębiorcy, którzy zgodnie z prawem mogą co prawda dokonywać optymalizacji podatkowej, ale od obowiązku tego całkowicie nie uciekną.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – definicja

Obowiązkowe świadczenie podmiotów na rzecz państwa dotyczy każdego z nas, z tym jednak zastrzeżeniem, że należy dokonać podziału na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), a także podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Każda z tych danin regulowana jest w nieco inny sposób, przez odmienne akty prawne. W wielu przypadkach inny jest także sam proces obliczania tych zobowiązań i możliwości, jakie polski prawodawca daje podatnikowi w kwestii zmniejszenia podstawy opodatkowania. W pierwszej kolejności pokrótce omówimy podatek uiszczany przez osoby fizyczne, czyli wspomniany już PIT. Dotyczy on właścicieli firm, ale także wspólników spółek osobowych oraz spółki cywilnej. Istnieje kilka form opodatkowania, w tym na zasadach ogólnych (17% lub 36% przy dochodach wyższych niż 85 528 zł),liniowo (19%), ryczałtowo (stawka ustawowa według danego rodzaju działalności) oraz za pomocą tzw. karty podatkowej (każdy indywidualnie). Zaliczkę na PIT przelewa się co miesiąc lub kwartalnie do 20. dnia lub w przypadku karty podatkowej do 7. dnia następnego miesiąca.

Podatek dochodowy od osób prawnych – definicja

Podatek CIT dotyczy natomiast wszystkich osób prawnych określonych w przepisach. Każda tego typu opłata musi zostać przekazana na konto właściwego ze względu na adres siedziby podmiotu gospodarczego urzędu skarbowego. Obecne stawki podatku od osób prawnych wynoszą 9% albo 19%. Z niższą mamy do czynienia w sytuacji, gdy przychody osiągnięte przez podatnika w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro przeliczonej na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Podobnie jak w przypadku podatku PIT podstawą do obliczenia wielkości świadczenia jest uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Mężczyzna wypełnia wniosek o zwrot podatku i VAT

Zwrot podatku – co trzeba wiedzieć

Bardzo często dochodzi do tego, że osoba fizyczna lub prawna wpłaci w trakcie roku większy podatek, niż powinna. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy w kolejnych miesiącach roku koszty jej działalności są na tyle wysokie, że przekraczają zobowiązania podatkowe z tytułu uzyskiwanego dochodu. Wiele podmiotów gospodarczych optymalizuje w ten sposób wielkość daniny, co skutkuje tym, że należy im się zwrot podatku, który niejako nadpłacili. Pamiętajmy, że w pierwszych miesiącach każdego roku składamy do urzędu skarbowego stosowne deklaracje podatkowe, które czarno na białym wskazują nasze zobowiązania wobec państwa. Wówczas urzędnicy kontrolują poprawność merytoryczną i rachunkową złożonych zeznań podatkowych i jeśli zachodzi taka konieczność podejmują decyzję o zwrocie podatku. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak termin zwrotu podatku. Przyjrzyjmy się tej kwestii.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku dochodowego?

Ile trzeba czekać na zwrot podatku – tego rodzaju wątpliwości ma co roku wielu przedsiębiorców, którzy wykazali w deklaracji nadwyżkę.Każdy chciałby oczywiście otrzymać należne mu pieniądze w jak najkrótszym czasie od dostarczenia fiskusowi deklaracji podatkowej, ale w praktyce nie jest to tak prosty i szybki proces. Nie oznacza to bynajmniej, że pytanie o to, kiedy zwrot podatku dochodowego, jest pozbawione sensu. Organy skarbowe muszą bowiem działać według przepisów ustawowych, a te dokładnie wskazują na różnego typu terminy, który należy się trzymać.Jak się okazuje, urząd musi dokonać zwrotu podatku do 45 dni dla deklaracji składanych elektronicznie po 15 lutego, a 3 miesiące dla zeznań składanych w innej formie. Termin ten wydłuża się, jeśli podatnik dokonał korekty deklaracji.

Zwrot podatku VAT

Drugim rodzajem opodatkowania, który dotyczy wielu przedsiębiorców, jest podatek od towarów i usług (VAT). Dochodzi tutaj do pewnego dualizmu, a mianowicie istnieje podatek należny oraz naliczony.Należny VAT dotyczy każdej sprzedaży i to właśnie to świadczenie należy przesłać do urzędu skarbowego. Podatek naliczony VAT natomiast jest związany z zakupami, jakie wykonujemy w ramach prowadzonej działalności i stanowi podstawę do pomniejszenia zobowiązania wobec państwa. Pamiętajmy jednak, że podatek mogą odliczyć tylko czynni VAT-owcy.

Termin odliczenia podatku VAT

Ile zwrotu podatku należy się przedsiębiorcy oraz na jakich zasadach dokonać obliczeń? Naliczony podatek VAT przysługuje podmiotowi gospodarczemu w chwili otrzymania faktury, a nie w momencie jej wystawienia przez sprzedawcę.Świadczenie to można odliczyć przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, a więc w przypadku opodatkowania miesięcznego – dwa następne miesiące, a kwartalnego – dwa kwartały.

Ile czasu trzeba czekać na zwrot podatku VAT?

Ustawodawca wskazuje na kilka możliwych terminów zwrotu podatku VAT.Standardowy okres dotyczący większości transakcji wynosi 60 dni od złożenia zeznania podatkowego. 180 dni to termin wydłużony, który może wystąpić w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym wykazano wyłącznie koszty, bez przychodu z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.Wówczas organ podatkowy musi dokonać dodatkowych czynności kontrolnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:30 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail finansowaniefaktur@ing.pl

Zespół finansowaniefaktur.pl

Zamień szybko fakturę na pieniądze

Przetestuj nasz system.
Sfinansuj pierwszą fakturę.