Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Sprawdź jak dzisiaj wyglądają formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

W 2022 roku polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać jedynie z trzech form opodatkowania: podatku na zasadach ogólnych, podatku liniowego oraz ryczałtu. Zmiany dotyczące sposobu rozliczania się z fiskusem to efekt wejście w życie przepisów powstałych w ramach Polskiego Ładu. Prowadząc działalność gospodarczą, warto sprawdzić, jak zmienić formę opodatkowania i czy zawsze warto to robić.

Przy wyborze formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jeden z nich dotyczy wysokości planowanych przychodów oraz wysokości generowanych kosztów. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, czy rozliczamy się samodzielnie, czy z małżonkiem oraz z jakich ulg korzystamy. Warto dobrze przemyśleć każdą formę opodatkowania, ponieważ w ten sposób przyjdzie nam się rozliczać przez cały kolejny rok.

Kiedy zmienić formę opodatkowania? Ważne terminy

Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wybranego sposobu rozliczania się z fiskusem, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania, muszą zrobić to do20. dnia miesiąca, następującego po tym, w którym został osiągnięty pierwszy przychód.W większości przypadków będzie to więc luty.

Nieco inaczej wygląda jednak harmonogram osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się w formie karty podatkowej. Ta grupa może dokonać zmiany wyłącznie do 20 stycznia 2022 roku.Warto pamiętać jednak o tym, że aktualnie z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy wybrali tę formę również w poprzednim roku.Dla pozostałych przedsiębiorców opcja wyboru karty podatkowej została zamrożona.

Podatek na zasadach ogólnych — co musisz wiedzieć o skali podatkowej

Ta forma opodatkowania cieszy się największą popularnością wśród osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).Zaletą podatku naliczanego na zasadach ogólnych jest fakt, że przedsiębiorca ma możliwość opodatkowania dochodów pochodzących z różnych źródeł na jednym zeznaniu.

Co ciekawe, decydując się na skalę podatkową, nie musimy zgłaszać wybranej formy opodatkowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W ten sposób unikniemy więc dodatkowej papierologii oraz zaoszczędzimy sporo czasu.

Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych, umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z wielu ulg.Jedną z nich jest ulga na dzieci, czy też możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem.Przedsiębiorca ma prawo również odliczyć koszty uzyskania przychodów, a jeśli osiągnie dochód na wyższym poziomie niż 68 412 zł, ma szansę skorzystać zulgi dla klasy średniej.

Czy wiesz, że…
z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę? Pracodawca ma obowiązek naliczyć ulgę w tych miesiącach, w których pracownik zarobi od 5701 zł do 11 141 zł brutto.

W takim razie, czy ta forma opodatkowania ma jakieś wady? Z pewnością, jedną z nich jest składka zdrowotna w wysokości 9 proc. liczona od dochodu (minimum 270 zł). Danina ta nie podlega jednak odliczeniu. Niektórzy mogą więc poczuć ciężar opłaty w swoich firmowych budżetach.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Tabela prezentująca zależność składki zdrowotnej od zarobków

Jak obliczyć należny podatek w przypadku skali podatkowej?

Każdy, kto chce sprawdzić wysokość należnego podatku, może spróbować samodzielnie obliczyć daninę od osiągniętego dochodu. Dla przypomnienia dochódKażdy, kto chce sprawdzić wysokość należnego podatku, może spróbować samodzielnie obliczyć daninę od osiągniętego dochodu. Dla przypomnienia dochód to

Jak to wygląda w praktyce?Dla dochodu wynoszącego mniej niż 120 tys. złotych podatek będzie wynosił 17 proc. i zostanie pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek (5 100 zł). W przypadku, gdy przedsiębiorca osiągnie wyższy dochód, będzie musiał zapłacić fiskusowi 15 300 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł.

Wybór formy opodatkowania — podatek liniowy

Podatek liniowy — mężczyzna pracujący na laptopie i rozliczający podatki

Wśród różnych form opodatkowania, z których mogą wybierać osoby prowadzące działalność gospodarczą, znajduje się równieżpodatek liniowy. Ten uznawany jest za preferencyjną opcję rozliczania, a to oznacza, że mogą stosować ją tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą pod względem dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.Ta forma opodatkowania cieszy się największą popularnością zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie dochody oraz nie korzystają z ulg.Dlaczego?

Podatek liniowy zakłada konieczność opłacania stałej stawki 19 proc. podatku od dochodu i w przeciwieństwie do podatku obliczanego według zasad ogólnych, nie zależy od dochodu.Nieistotne więc czy nasz roczny dochód wynosi 120 tys. złotych, czy 300 tys. zł.Warto wspomnieć jednak o tym, że od tego roku wiąże się również z koniecznością regulowania składki zdrowotnej w wysokości 4,9 proc. liczonej od dochodu.Wprowadzenie w życie reguł Polskiego Ładu sprawiło, że wielu przedsiębiorców zdecydowało się zrezygnować z tej formy opodatkowania.

Nowa składka zdrowotna, której nie można odliczyć, sprawiła, że realne obciążenie firmowych budżetów, aktualnie wynosi 23,9 proc. (a nie 19 proc. jak do tej pory). Dla większości „liniowców” automatycznie podatek ten staje się w tej sytuacji mniej opłacalny.

Ogromną wadą tej formy opodatkowania jest fakt, że osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w formie ryczałtunie mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku czy też odliczać żadnych ulg.Automatycznie niemożliwe staje się dla nich również wspólne rozliczanie z małżonkiem.

Czym jest ryczał od przychodów ewidencjonowanych?

Kolejną możliwą formą opodatkowania, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy jestryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności, która sprawia, że stawki podatku uzależnione są od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa i wahają się od 2 do 17 proc. Składka zdrowotna naliczana jest w trzech progach od 60 do 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia i również zależy od przychodu.

Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać jedynie wybrane grupy. Wśród nich znajdują się m.in.:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne,

których roczne przychody nie przekroczyły limitu 2 mln euro.Co ciekawe, z ryczałtu nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą takie same usługi na rzecz byłego pracodawcy, jak te, które widniały na umowie o pracę i były wykonywane w roku poprzedzającym aktualny rok podatkowy.

Firmy, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego muszą pamiętać o tym, że opodatkowaniu podlegakażdy przychód łącznie z otrzymanymi dotacjami, odszkodowaniami czy też świadczeniami służącymi nieodpłatnie. Przedsiębiorca, który chce rozliczać się za pomocą ryczałtu, musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego, a dokładniej do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt za formę opodatkowania, mają prawo odliczyć od przychodu darowizny przekazane na cele społeczne.

Różne formy opodatkowania — podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej — segregator z rozliczeniami podatkowymi

Skala podatkowa, podatek dochodowy czy podatek liniowy — wszystkie te pojęcia brzmią całkowicie obco dla każdego, kto zawodowo nie zajmuje się doradztwem podatkowym. Aby nieco usystematyzować najważniejsze informacje dotyczące wyboru formy opodatkowania, warto spojrzeć na poniższą tabelę.

Porównanie opodatkowania na zasadach ogólnych, podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego

Nowy rok przyniósł wiele zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pojawiła sięminimalna składka zdrowotna, która obecnie wynosi 270,90 zł, czyli tyle ile liczy 9% z minimalnego wynagrodzenia. Minimalną składkę musi zapłacić każdy przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej czy też podatkiem liniowym. Niezależnie od tego, czy poniesie stratę, lub też czy jego dochód będzie na tyle niski, że wysokość składki spadłaby poniżej podanej wartości.

Warto wspomnieć również o tym, że zostałprzesunięty termin opłacania składek ZUS. Aktualnie trzeba opłacić go do 20 dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczy opłata. Tym samym został on ujednolicony z terminem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednak najważniejszą zmianą, którą odczuli przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania jestzamrożenie karty podatkowej. W 2022 roku kartę mogą wybrać jedynie ci podatnicy, którzy rozliczali się według tej formy w 2021 roku.

Czytaj także