Jakie są zalety korzystania z finansowania faktur przez firmy?

Jakie są zalety korzystania z finansowania faktur przez firmy?

Finansowanie faktur przez firmy to sposób na zachowanie płynności finansowej – korzystny szczególnie przy odroczonych terminach płatności. Sprawdź, czy rzeczywiście koszt prowizji dla faktora jest warty poniesienia i jakie korzyści płyną z usługi faktoringowej.

Faktoring – nie tylko dla dużych firm

Ujmując rzecz w skrócie, faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych faktur przez bank lub inny podmiot. Przedsiębiorca korzystający z takiej usługi uzyskuje środki od razu – nie musi czekać na zapłatę należności przez kontrahenta. Oczywiście faktoring wiąże się z pewnymi kosztami – przede wszystkim prowizją pobieraną przez faktora. Dlatego warto dobrze zastanowić się nad korzyściami płynącymi z takiego rozwiązania.

Jak wskazano na stronie https://finansowaniefaktur.pl/ , finansowanie obejmuje nawet faktury z 90-dniowym terminem płatności. To bardzo długi czas, zważywszy, że w dobie osłabionej koniunktury rzadko która firma chętnie reguluje swoje zobowiązania przed czasem.

Uzyskanie gotówki od razu pozwala przedsiębiorstwu na stałe regulowanie własnych kosztów – podatków, rachunków, wypłatę wynagrodzeń itp. Dzięki temu firma działa stabilnie i zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Uzyskane środki można też wykorzystać na zakup materiałów i towarów, niezbędnych do dalszego niezaburzonego funkcjonowania działalności.

Finansowanie faktur nie jest zarezerwowane wyłącznie dla dużych koncernów. Małe firmy też często pozyskują klientów wymagających długich terminów płatności. Jednocześnie to właśnie one szybciej tracą płynność finansową w przypadku przestojów. Oferta banków w zakresie faktoringu jest dziś znacznie bardziej elastyczna niż jeszcze kilka lat temu. Dzięki temu chętniej korzystają z niej także mniejsze podmioty.

Zalety finansowania faktur przez firmy

Zachowanie płynności finansowej to najważniejsza, choć nie jedyna zaleta finansowania faktur przez firmy. Ściąganie należności, szczególnie od nieterminowych kontrahentów, wiąże się z poświęconym czasem, a nieraz też niepotrzebnymi emocjami. Tym bardziej, że zadanie to powierzane jest najczęściej pracownikom bez specjalistycznych kwalifikacji do windykacji należności. Dzięki finansowaniu faktur zyskują oni czas na sprawy istotniejsze – rozwój biznesu, poszukiwanie nowych kanałów komunikacji z klientami, budowanie relacji, udoskonalanie produktów czy samej oferty.

Koszty faktoringu można zgodnie z polskimi przepisami odliczyć od podatku. Opodatkowane 23% VAT, stanowią również koszt w podatku dochodowym. Dodatkowo ING Finansowanie Faktur oferuje obsługę pierwszej faktury za 0 zł, nie narzuca też limitu dokumentów.

Zawierając umowę faktoringową z bankiem, przedsiębiorca może też skorzystać z usług dodatkowych. Wśród najchętniej wybieranych warto wymienić weryfikację kontrahentów oraz monitoring wierzytelności. Weryfikacja potencjalnych klientów to rozwiązanie, które pomaga firmom uniknąć wejścia w relację biznesową z podmiotami nierzetelnymi. Nieraz wymaga to sprawdzenia danych niejawnych, do których dostęp mają osoby uprawnione pracujące w bankach.

Finansowanie faktur to rozwiązanie, które pozwala zawczasu uniknąć znacznie większych kosztów. To właśnie z nimi wiąże się m.in. windykacja przeterminowanych należności przekazana wyspecjalizowanym w tym podmiotom. Przy regularnym korzystaniu z usługi, wspomniane wcześniej ING Finansowanie Faktur zapewnia atrakcyjne rabaty (aż 30% zniżki).

Czytaj także