Koszt pracodawcy: zatrudnienie pracownika w 2021 roku

Wylicz, ile będzie kosztować Cię zatrudnienie pracownika w 2021 roku

Koszt pracodawcy: zatrudnienie pracownika w 2021 roku

Przedsiębiorcy zatrudniający w swoich firmach pracowników muszą w 2021 roku sięgnąć głębiej do kieszeni. W górę poszybowały nie tylko składki ZUS, ale także minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa. Niezależnie od rodzaju zawartej umowy, pracodawca będzie musiał zapłacić o wiele więcej niż w ubiegłym roku. O jakich dokładnie kwotach mówimy? Ile wyniesie koszt utrzymania pracownika?

Miniony rok był szczególnie trudny dla świata biznesu. Z powodu pandemii koronawirusa upadło wiele przedsiębiorstw, a tysiące osób musiało pożegnać się z pracą. W 2021 roku przedsiębiorców czeka jednak podwyżka płacy minimalnej, która znacząco obciąży budżety podmiotów gospodarczych.

Kobieta pokazuje wzrost kosztów utrzymania pracownika

Wzrost minimalnej pensji w 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym przez Radę Ministrów 15 września 2020 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 800 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 18,30 zł.Tego rodzaju zmiany zwiększą koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę. W praktyce oznacza to nie tylko podwyższenie pensji, ale także podstawy opodatkowania oraz obliczenia kwoty ubezpieczenia społecznego ZUS. Warto prześledzić, ile według nowych stawek przedsiębiorca wyda na osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

Koszty utrzymania pracownika

Na koszty zatrudnienia pracownika składa się wiele elementów, w tym przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, składki ZUS opłacane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, a także zaliczka na podatek dochodowy.Koszt pracodawcy mogą zwiększyć także wszelkiego typu premie, podwyżki czy innego rodzaju bonusy, ale w większości przypadków jest to kwestia indywidualna i decyzja należy do samego zatrudniającego.W poniższym artykule prześledzimy wyłącznie standardowy koszt pracownika, który w 2021 roku może wzrosnąć w stosunku do poprzedniego roku o nawet 20%!Koszty pracodawcy w dużym stopniu uzależnione są także od rodzaju umowy oraz zapisów w niej zawartych, bardzo często dla danego pracownika jest to zajęcie dodatkowe i nie jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Mężczyzna przekazuje drugiej osobie koszty utrzymania pracownika

Umowa o pracę – charakterystyka i koszt pracodawcy

Ustawowa podwyżka najniższego krajowego wynagrodzenia sprawia, że rosną także koszty utrzymania pracownika.W 2021 roku pensja minimalna wynosi 2800 zł brutto, co oznacza, że pracodawca będzie musiał zagospodarować 3 373,44 zł. Można do wyliczyć za pomocą kilku równań i skorzystania z wymienionych już procentowo składek pokrywanych przez zatrudniającego:

  • ubezpieczenie emerytalne – 2800 x 9,76% = 273,28 zł
  • ubezpieczenie rentowe – 2800 x 6,50% = 182,00 zł
  • ubezpieczenie wypadkowe – 2800 x 1,67% = 46,76 zł
  • Fundusz Pracy – 2800 x 2,45% = 68,60 zł
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2800 x 0,1% = 2,80 zł

Łącznie to 573,44 zł, co powiększone o 2800 zł brutto jest równe 3 373,44 całkowitego kosztu jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzinowym na podstawie umowy o pracę.Koszty przy niższym wymiarze czasu pracy należy więc obliczać proporcjonalnie, stosownie do zapisów w umowie.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę [2020 rok]

Warto w tym miejscu porównać koszt pracodawcy związany z utrzymaniem miejsca pracy dla jednej zatrudnionej osoby z dokładnie takimi samymi okolicznościami w 2020 roku.Minimalna pensja wynosiła wtedy 2600 zł brutto, a koszt całkowity pracownika kształtował się na poziomie 3 132,38 zł.W praktyce wszelkie wydatki na jeden etat wyglądały w szczegółach w taki oto sposób:

  • ubezpieczenie emerytalne – 2600 x 9,76% = 253,76 zł
  • ubezpieczenie rentowe – 2600 x 6,50% = 169,00 zł
  • ubezpieczenie wypadkowe – 2600 x 1,67% = 43,42 zł
  • Fundusz Pracy – 2600 x 2,45% = 63,70 zł
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2600 x 0,1% = 2,60 zł

Jak więc widzimy, z nowym rokiem koszt utrzymania jednego miejsca pracy wzrósł tylko na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania i obliczania składek ZUS o 240,96 zł.Zmiany odczują z pewnością wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający pracownika lub pracowników i płacący do tej pory najniższe krajowe wynagrodzenie.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Jednym z rodzajów umowy, która jest niezwykle często zawierana przez pracodawcę i osobę zatrudnioną, jest umowa zlecenie. Należy ona do cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych i charakteryzuje się o wiele większą elastycznością w porównaniu do umowy o pracę.W jej przypadku nie można mówić o minimalnym wynagrodzeniu miesięcznym, lecz o najniższej możliwej stawce godzinowej, która w 2021 roku ma wynosić 18,30 zł brutto. Obie strony umowy mogą swobodnie porozumieć się co do wymiaru czasu pracy. Ponadto należy pamiętać, że obecnie także od umowy zlecenia pracodawca musi odprowadzać składki do ZUS, ale tylko jeśli umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia danej osoby.

Koszt utrzymania pracownika na umowie o dzieło

Najbardziej elastycznym rodzajem jest umowa o dzieło, od której nie odprowadza się żadnych składek ZUS.Koszt pracodawcy stanowi więc wyłącznie całość wynagrodzenia brutto, na które umówią się strony. Nie ma tutaj konieczności ustalania stawki godzinowej, ponieważ honorarium jest uiszczane za wykonanie konkretnej usługi. Na przedsiębiorcy ciąży jedynie obowiązek uiszczenia z tytułu zawartej umowy zaliczki na podatek dochodowy.

Składki ZUS na pracownika w 2021 roku

Składki ZUS na pracownika w 2021 roku – to zagadnienie pojawia się na ustach większości pracodawców, jak i samych pracowników. Wysokość składek ZUS od zawsze budzi wielkie emocje, a wszelkie podwyżki spotykają się z licznymi opiniami przedsiębiorców. Wzrost minimalnego wynagrodzenia, jak już przedstawiliśmy wcześniej, skutkuje podwyżką podstawy do obliczenia składek ZUS. W praktyce więc, mimo braku zmiany współczynników według których wylicza się wysokość poszczególnych elementów ubezpieczenia, kwoty te rosną. Jak poradzić sobie z rosnącymi kosztami? Jednym ze sposobów jest faktoring, który pomaga utrzymać płynność finansową.

Czytaj także