ING Finansowanie Faktur

Mały ZUS - w jaki warunkach przysługuje preferencyjny ZUS i jak go rozliczać?

16-03-2022 | 5 minut

Własna działalność biznesowa to często przepustka do realizacji swoich zawodowych planów oraz uzyskania wolności finansowej. Ponadto na początkujących przedsiębiorców czekają liczne udogodnienia, a jednym z nich jest niższy ZUS, z którego może skorzystać każda osoba otwierająca firmę.

Mężczyzna rozpoczynający nową działalność z niższym zusem

Firma w Polsce a składki ZUS

Obecnie każdy przedsiębiorca, który od jakiegoś już czasu funkcjonuje na rynku, musi liczyć się z koniecznością opłacania co miesiąc składek ZUS za siebie oraz zatrudnionych w firmie pracowników. Od lat „ozusowana” jest już nie tylko umowa o pracę, ale także umowa zlecenie, a w planach jest objęcie składkami umów o dzieło. Wszystko to sprawia, że prowadzenie firmy w Polsce to spory stały wydatek, który nie pomaga w rozwoju interesów, lecz w dużej mierze działa jak hamulec. Na szczęście, ZUS dla nowych firm czy też ZUS dlamikroprzedsiębiorców, którzy nie uzyskują wysokich dochodów jest obniżony, czyli mogą oni liczyć na tzw. niższy ZUS. O czym dokładnie mowa? Sprawdźmy!

Mały ZUS – co to jest?

Początkujący przedsiębiorcy mogą płacić tzw. preferencyjny ZUS (niższy ZUS), który stanowi pomniejszona składka społeczna, a także podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Z tego typu rozwiązania korzystają osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z ulgi na start.Niższy ZUS dla nowych firm dotyczy płatników, którzy spełnią łącznie dwa warunki: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem założenia firmy nie prowadzili innej pozarolniczej działalności, jak i nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku pracowali na umowie o pracę i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Niższy ZUS – zasady działania

Przedsiębiorcy spełniający podane kryteria opłacają ZUS preferencyjny (ZUS niski) przez okres 24 pełnych miesięcy kalendarzowych.Oznacza to, że zakładając firmę na przykład w połowie danego miesiąca, bieg okresu ulgi rusza dopiero w następnym miesiącu. Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa 24-miesięcznego okresu.Przedsiębiorcy, którzy chcą płacić niższy ZUS, muszą zgłosić ten fakt. Mogą to zrobić już w trakcie rejestracji firmy za pomocą formularza CEIDG-1, zaznaczając w punkcie dotyczącym zgłoszeń do ZUS, opcję „ZUA” oraz wpisując odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia.

pieniądze na zapłatę małego zusu

Mały ZUS - składki

Przedsiębiorcy płacą składki według zadeklarowanej przez siebie podstawy, która nie może wynosić jednak mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.W 2020 roku na przykład było to 5227 zł, co dawało podstawę równą 3136,02 zł. Każdy rodzaj składki ZUS stanowi określony procent tej podstawy: 

  • składka emerytalna (19,52%),
  • rentowa (8,00%),
  • chorobowa (2,45%),
  • wypadkowa (zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży),
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%).

Do tego należy doliczyć obowiązkową i stałą składkę zdrowotną, która w minionym roku wynosiła 362,34 zł.Preferencyjny ZUS 2021 (potocznie niski ZUS) będzie obliczany według nowej podstawy, która wyniesie 840 zł (780 zł w 2020 r.). Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego poznamy dopiero w styczniu, ale szacuje się, że wzrośnie ona do co najmniej 370 zł.

Kiedy nie musisz opłacać składek?

Ulga na start dla nowych firm to stosunkowo nowe rozwiązanie, z którego przez dwa ostatnie lata skorzystało wiele tysięcy podmiotów gospodarczych. Dzięki niemu istnieje możliwość zwolnienia z opłacania składek do ZUS.Należności tych nie trzeba uiszczać jeśli: przychód z działalności gospodarczej nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także jeśli przedsiębiorca nie prowadził firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy.Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Jeśli się tak stanie, przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a co za tym idzie – nie musi płacić żadnych składek społecznych ani zdrowotnych.

Kiedy możesz płacić niższy ZUS?

W przypadku niższego ZUS-u kluczowe jest to, aby od prowadzenia ostatniej firmy minęło minimum 5 lat.Ponadto możliwość płacenia niższego ubezpieczenia nie przysługuje podmiotom, które w ramach przedsiębiorstwa realizują zadania dla byłego pracodawcy oraz osobom współpracującym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga indywidualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to tam należy zgłosić się z pytaniem dotyczącym konkretnej kwestii.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na start i opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Istnieją okoliczności, w których możliwe jest czasowe zwolnienie z uiszczania niektórych składek ZUS, poza ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązkowego ubezpieczenia społecznego nie trzeba płacić przez okres 6 miesięcy od założenia firmy, jeśli spełni się dwa warunki: prowadzi się pierwszą w życiu działalność gospodarczą lub od prowadzenia poprzedniej minęło 60 miesięcy (chodzi zarówno o zawieszenie, jak i zamknięcie) oraz dany podmiot nie prowadzi działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego wykonywał czynności, które teraz wchodziłyby w zakres funkcjonowania własnej firmy.

Kalendarz z zaznaczeniem dnia płatności małego zusu

Jak długo możesz płacić niższy ZUS?

Każde zwolnienie czy obniżony ZUS ma oczywiście swoje ramy czasowe. Nie inaczej jest w przypadku wymienionych udogodnień dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki pozwalające na skorzystanie z prawa do niższych należności. Obniżone ubezpieczenie (niższy ZUS) można płacić m.in. do miesiąca, w którym przychód z działalności przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (wówczas trzeba zarejestrować podmiot gospodarczy); po okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności; lub w przypadku preferencyjnego ZUS-u – jeśli dobiegnie końca 24-miesięczny okres.

Mały ZUS 2021 – jak skorzystać?

Jeśli przedsiębiorca korzystał już wcześniej z obniżonej składki ZUS, nie musi zgłaszać takiej chęci ponownie, ponieważ urzędnicy sami zweryfikują dane dotyczące danej działalności. W przypadku nowych firm konieczne będzie wyrażenie woli opłacania niższego ZUS-u za pomocą wspomnianego już formularza CEIDG, który można dostarczyć do właściwego urzędu osobiście, przez pełnomocnika, przesyłką pocztową lub online.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:30 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail finansowaniefaktur@ing.pl

Zespół finansowaniefaktur.pl

Zamień szybko fakturę na pieniądze

Przetestuj nasz system.
Sfinansuj pierwszą fakturę.