Mały ZUS - w jaki warunkach przysługuje preferencyjny ZUS i jak go rozliczać?

Czekasz na płatność od klienta? My zapłacimy Ci wcześniej. Prześlij nam fakturę, a przelejemy Ci pieniądze nawet w tym samym dniu. Sprawdź naszą ofertę!

Mały ZUS - w jaki warunkach przysługuje preferencyjny ZUS i jak go rozliczać?

Własna działalność biznesowa to często przepustka do realizacji swoich zawodowych planów oraz uzyskania wolności finansowej. Ponadto na początkujących przedsiębiorców czekają liczne udogodnienia, a jednym z nich jest niższy ZUS, z którego może skorzystać każda osoba otwierająca firmę.

Mężczyzna rozpoczynający nową działalność z niższym zusem

Firma w Polsce a składki ZUS

Obecnie każdy przedsiębiorca, który od jakiegoś już czasu funkcjonuje na rynku, musi liczyć się z koniecznością opłacania co miesiąc składek ZUS za siebie oraz zatrudnionych w firmie pracowników. Od lat „ozusowana” jest już nie tylko umowa o pracę, ale także umowa zlecenie, a w planach jest objęcie składkami umów o dzieło. Wszystko to sprawia, że prowadzenie firmy w Polsce to spory stały wydatek, który nie pomaga w rozwoju interesów, lecz w dużej mierze działa jak hamulec. Na szczęście, ZUS dla nowych firm czy też ZUS dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie uzyskują wysokich dochodów jest obniżony, czyli mogą oni liczyć na tzw. niższy ZUS. O czym dokładnie mowa? Sprawdźmy!

Mały ZUS – co to jest?

Początkujący przedsiębiorcy mogą płacić tzw. preferencyjny ZUS (niższy ZUS), który stanowi pomniejszona składka społeczna, a także podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Z tego typu rozwiązania korzystają osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z ulgi na start.Niższy ZUS dla nowych firm dotyczy płatników, którzy spełnią łącznie dwa warunki: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem założenia firmy nie prowadzili innej pozarolniczej działalności, jak i nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku pracowali na umowie o pracę i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Niższy ZUS – zasady działania

Przedsiębiorcy spełniający podane kryteria opłacają ZUS preferencyjny (ZUS niski) przez okres 24 pełnych miesięcy kalendarzowych.Oznacza to, że zakładając firmę na przykład w połowie danego miesiąca, bieg okresu ulgi rusza dopiero w następnym miesiącu. Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa 24-miesięcznego okresu.Przedsiębiorcy, którzy chcą płacić niższy ZUS, muszą zgłosić ten fakt. Mogą to zrobić już w trakcie rejestracji firmy za pomocą formularza CEIDG-1, zaznaczając w punkcie dotyczącym zgłoszeń do ZUS, opcję „ZUA” oraz wpisując odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia.

pieniądze na zapłatę małego zusu

Mały ZUS - składki

Przedsiębiorcy płacą składki według zadeklarowanej przez siebie podstawy, która nie może wynosić jednak mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.W 2020 roku na przykład było to 5227 zł, co dawało podstawę równą 3136,02 zł. Każdy rodzaj składki ZUS stanowi określony procent tej podstawy: 

  • składka emerytalna (19,52%),
  • rentowa (8,00%),
  • chorobowa (2,45%),
  • wypadkowa (zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży),
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%).

Do tego należy doliczyć obowiązkową i stałą składkę zdrowotną, która w minionym roku wynosiła 362,34 zł.Preferencyjny ZUS 2021 (potocznie niski ZUS) będzie obliczany według nowej podstawy, która wyniesie 840 zł (780 zł w 2020 r.). Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego poznamy dopiero w styczniu, ale szacuje się, że wzrośnie ona do co najmniej 370 zł.

Kiedy nie musisz opłacać składek?

Ulga na start dla nowych firm to stosunkowo nowe rozwiązanie, z którego przez dwa ostatnie lata skorzystało wiele tysięcy podmiotów gospodarczych. Dzięki niemu istnieje możliwość zwolnienia z opłacania składek do ZUS.Należności tych nie trzeba uiszczać jeśli: przychód z działalności gospodarczej nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także jeśli przedsiębiorca nie prowadził firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy.Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Jeśli się tak stanie, przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a co za tym idzie – nie musi płacić żadnych składek społecznych ani zdrowotnych.

Kiedy możesz płacić niższy ZUS?

W przypadku niższego ZUS-u kluczowe jest to, aby od prowadzenia ostatniej firmy minęło minimum 5 lat.Ponadto możliwość płacenia niższego ubezpieczenia nie przysługuje podmiotom, które w ramach przedsiębiorstwa realizują zadania dla byłego pracodawcy oraz osobom współpracującym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga indywidualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to tam należy zgłosić się z pytaniem dotyczącym konkretnej kwestii.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na start i opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Istnieją okoliczności, w których możliwe jest czasowe zwolnienie z uiszczania niektórych składek ZUS, poza ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązkowego ubezpieczenia społecznego nie trzeba płacić przez okres 6 miesięcy od założenia firmy, jeśli spełni się dwa warunki: prowadzi się pierwszą w życiu działalność gospodarczą lub od prowadzenia poprzedniej minęło 60 miesięcy (chodzi zarówno o zawieszenie, jak i zamknięcie) oraz dany podmiot nie prowadzi działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego wykonywał czynności, które teraz wchodziłyby w zakres funkcjonowania własnej firmy.

Kalendarz z zaznaczeniem dnia płatności małego zusu

Jak długo możesz płacić niższy ZUS?

Każde zwolnienie czy obniżony ZUS ma oczywiście swoje ramy czasowe. Nie inaczej jest w przypadku wymienionych udogodnień dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki pozwalające na skorzystanie z prawa do niższych należności. Obniżone ubezpieczenie (niższy ZUS) można płacić m.in. do miesiąca, w którym przychód z działalności przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (wówczas trzeba zarejestrować podmiot gospodarczy); po okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności; lub w przypadku preferencyjnego ZUS-u – jeśli dobiegnie końca 24-miesięczny okres.

Mały ZUS 2021 – jak skorzystać?

Jeśli przedsiębiorca korzystał już wcześniej z obniżonej składki ZUS, nie musi zgłaszać takiej chęci ponownie, ponieważ urzędnicy sami zweryfikują dane dotyczące danej działalności. W przypadku nowych firm konieczne będzie wyrażenie woli opłacania niższego ZUS-u za pomocą wspomnianego już formularza CEIDG, który można dostarczyć do właściwego urzędu osobiście, przez pełnomocnika, przesyłką pocztową lub online.

Czytaj także