Płynność finansowa — co to jest i jak ją utrzymać?

Dowiedz się, czum jest płynność finansowa przedsiębiorstwa i wskaźniki płynności finansowej. Prawidłowo zarządzaj płynnością finansową w przedsiębiorstwie.

Płynność finansowa — co to jest i jak ją utrzymać?

Duża ilość kredytów, usługi z odroczonym terminem płatności oraz gorszy finansowo miesiąc mogą sprawić, że w prowadzonym przez Ciebie przedsiębiorstwie pojawią się problemy. Sprawdź, jak w takiej sytuacji uratować budżet i dlaczego warto zrobić wszystko, aby utrzymać płynność finansową firmy.

Niestety fakt, że Twoja działalność przynosi zyski, a kalendarz zapełniony jest zleceniami do końca miesiąca, wcale nie oznacza, że jest ona w dobrej sytuacji. Wyznacznik dobrej kondycji przedsiębiorstwa stanowi bowiem odpowiednia płynność finansowa. Co ciekawe, zarówno za niska, jak i za wysoka płynność, może mieć dla Ciebie katastrofalne skutki, dlatego warto sprawdzić, w jaki sposób ją monitorować.

Płynność finansowa — co to jest?

O odpowiedniej płynności finansowej firmy mówimy wtedy, gdy jest ona zdolna do terminowego spłacania krótkoterminowych zobowiązań takich jak: raty kredytowe, wypłata wynagrodzeń czy zapłata kontrahentom za wykonaną usługę. Płynność pozwala na zakup potrzebnych towarów i usług bez obawy o potrzebne środki, co z kolei umożliwia utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz tempa produkcji. Niezakłócony niczym rytm pracy sprawi, że będziesz miał szansę na zarobek, dzięki czemu Twoja firma może przynosić zyski.

Odpowiedzieliśmy sobie już na pytanie, co to jest płynność finansowa, ale warto też wiedzieć o tym, że może ona zostać ujęta pod kątem statystycznym lub dynamicznym. Pierwsza z nich dotyczy rozpatrywania płynności w perspektywie danego dnia, a druga przez wybrany czas np. cały okres rozliczeniowy.

Płynność finansowa a wskaźniki finansowe

Istota i pomiar płynności finansowej — monety ułożone w słupki

Chociaż wchodzimy już w tematy, które z pozoru mogłyby wydać się trudne, poznanie ich pomoże Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób ustalić płynność finansową swojej firmy. Do tego celu powinieneś użyć wskaźników płynności, wśród których znajdują się:

  • wskaźniki płynności bieżącej,
  • wskaźniki płynności szybkiej,
  • wskaźniki natychmiastowej wymagalności.

Do obliczenia tych wskaźników będziesz potrzebował jedynie dostępu do prostych dokumentów księgowych, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych. Bazując na poniższych wzorach, możesz szybko ustalić płynność przedsiębiorstwa i sprawdzić, czy przypadkowo nie znajduje się ona na krytycznym poziomie.

Tabela do obliczania płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej

Skutki braku płynności finansowej przedsiębiorstwa

Chociaż duży zysk i kolejne złotówki pojawiające się na Twoim firmowym koncie, uspokajają, że Twój biznes idzie w dobrym kierunku, to niestety musimy poinformować Cię, że wcale nie jest to takie oczywiste. Zadowalający zysk wcale nie oznacza, że w podbramkowej sytuacji będziesz mieć zapas środków, które pozwolą Ci spłacić należność czy zapłacić za produkt lub usługę. Dobrze wiemy, czym z kolei może skutkować brak terminowych płatności. Bardzo szybko mogą one doprowadzić do pogorszenia zdolności kredytowej, przestoju w firmie czy też problemów z wypłatą wynagrodzeń. Niestety brak płynności finansowej w niedługim czasie może wywołać wręcz nieodwracalne szkody dla Twojego przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy wskaźnik płynności bieżącej jest zbyt niski i osiąga próg zagrożenia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w razie pojawienia się nieprzewidywanych wydatków, nie będziesz dysponować żadnymi bieżącymi środkami, które pozwolą Ci je uregulować. Niski wskaźnik płynności szybkiej to prawdziwy sygnał ostrzegawczy. Prawdopodobnie terminowa spłata zobowiązań będzie wymagała od Ciebie upłynnienia zapasów, czyli gotowych produktów czy używanych do produkcji surowców. Firmy, które z kolei mają krytyczny wskaźnik natychmiastowej wymagalności, nie są w stanie spłacać bieżących zobowiązań z posiadanych w danym momencie środków finansowych.

Zbyt wysoki wskaźnik płynności finansowej

Prawdą jest, że niski wskaźnik płynności w firmie jest dużym problemem, ale z wysokiego też nie należy się cieszyć. Dlaczego? Zbyt wysoka płynność może oznaczać, że duża część posiadanych środków ulokowana jest w aktywach obrotowych, czyli surowcach, które zostaną niedługo zużyte, a zbyt mało w aktywach trwałych takich jak: lokale, maszyny, środki transportu itd.

Jak odzyskać płynność finansową?

W momencie, gdy Twoja firma potrzebuje pieniędzy, najczęściej sięgasz po kredyt. Aby go jednak otrzymać, musisz wykazać się dobrą zdolnością kredytową. Problem pojawia się w sytuacji, gdy bank nie chce udzielić Ci kolejnego finansowania. Na szczęście kredyt to nie jest to jedyna opcja. Możesz też skorzystać z innych możliwości takich jak:

  • zaliczki – wypłacane od kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami.
  • faktoring – który polega na sprzedaży firmie faktoringowej faktur, które nie zostały jeszcze opłacone przez naszych kontrahentów, a są już po terminie. W zamian za to firma pobiera prowizję, ale Ty otrzymujesz środki niemal natychmiast. Chcąc skorzystać z tej opcji, nie trzeba wykazywać się żadną zdolnością kredytową.

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie — podsumowanie

Płynność finansowa to coś, na co wielu z nas niestety nie zwraca uwagi. Trudne nazewnictwo oraz wydawałoby się, skomplikowane wzory do wyliczenia sprawiają, że nie interesujemy się tą kwestią. Jak widać, to duży błąd. Brak płynności finansowej może doprowadzić do wielu problemów, które ciężko będzie z powrotem naprawić.

Pamiętaj, że dużym zagrożeniem dla płynności finansowej Twojej firmy są tzw. zatory finansowe. Te z kolei spowodowane są nieterminowym opłacaniem faktur przez kontrahentów. Przed podjęciem współpracy, warto więc sprawdzić, czy firma figuruje w rejestrze dłużników oraz spróbować dowiedzieć się czegokolwiek na temat współpracy z danym przedsiębiorstwem.

Czytaj także