ING Finansowanie Faktur

Polski Ład bez tajemnic

16-03-2022 | 6 minut

Polski Ład sprawił, że zmianie uległa kwota wolna od podatku, wprowadzono również nowe ulgi oraz pojawiły się przekształcenia w składce zdrowotnej czy ryczałcie. Efekt wprowadzenia nowych przepisów odczuł więc niemal każdy Polak. Jak w takim razie nie pogubić się w gąszczu nowych informacji? Kto skorzysta, a kto straci na Polskim Ładzie? Przedstawiamy garść najważniejszych informacji.

Program Polski Ład został przygotowany z myślą o zwalczaniu skutków pandemii Covid-19. Swoim działaniem obejmuje wiele gałęzi życia społecznego oraz gospodarczego. Nowe rozwiązania podatkowe weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, chociaż w większości regulowane są przez ustawy, które zostały podpisane jeszcze w 2021 roku. Polski Ład, zwany na początku Nowym Ładem to projekt, którzy został stworzony przez aktualną partię rządzącą, czyli Prawo i Sprawiedliwość.

Polski Ład — zmiany dla rodzin

Jednym z głównych odbiorców programu, mają być rodziny, które rozliczają się z podatku dochodowego w naszym kraju. W ramach Polskiego Ładu mogą one liczyć m.in. na wsparcie finansowe w wysokości 12 tys. złotych na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie może zostać wypłacane przez rok, w comiesięcznych ratach po 1000 zł, lub przez dwa lata w transzach po 500 zł.

Zmieniono również sposób wspólnego rozliczania małżonków. Od 2022 roku, podatnicy mogą się razem rozliczyć już w tym samym roku, w którym zawarli związek małżeński. Do tej pory, było to dopuszczalne dopiero w następnym roku podatkowym.

Ulga dla rodzin 4+

Reformą, która swoim działaniem objęła w szczególności duże rodziny jestUlga dla rodzin 4+ zwana teżPIT zero dla rodzin. Z ulgi może skorzystać każdy, kto w danym roku podatkowym sprawował władzę rodzicielską, był opiekunem prawnym czy też rodzicem zastępczym dla co najmniej czworga dzieci. Obniżka podatku dotyczy wszystkich rodziców oraz opiekunów bez względu na ich stan cywilny.

Ważne!
Z ulgi można skorzystać już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek oraz w rozliczeniu rocznym, kiedy mamy szansę odzyskać nadpłacony podatek.

Ulga polega na zwolnieniu z podatku PIT przychodów osiągniętych dzięki pracy na etacie, z umów zlecenia oraz z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Obejmuje ona dochody do wysokości 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców. Dla dwojga limit przychodu, który podlega zwolnieniu wynosi 171 056 zł rocznie.

Ulga 1500 zł dla osób samotnie wychowujących dziecko

Polski Ład wprowadził również dodatkową ulgę dla osób będących samotnymi rodzicami. Mogą oni odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 1500 zł. Ze zmiany może jedynie skorzystać jeden rodzic, który dodatkowo spełnia wszystkie pozostałe warunki.

Wśród nich znajduje się konieczność bycia stanu wolnego lub też pozostania w związku małżeńskim w sytuacji, w której jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich. Prawo do ulgi przysługuje również podatnikowi, który opłaca obowiązkową daninę w Polsce, posiada małoletnie dzieci (w niektórych sytuacjach pełnoletnie do 25. roku życia) oraz samotnie je wychowuje.

Warto pamiętać o tym, że kwota jest stała i wynosi 1500 zł niezależnie od ilości potomstwa. Nie może ona też przewyższać kwoty podatku, od której jest odliczana. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, uprawniony musi sam zastosować ulgę podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego.

Jak to wygląda w praktyce?

Posłużmy się przykładem. Pan Robert ma czworo dzieci, które sam wychowuje. Spełnia też wszystkie warunki do zastosowania ulgi. W takiej sytuacji jednak nie może odliczyć sobie kwoty 6000 zł (czyli 4 × 1500 zł na każde dziecko), tylko odlicza raz 1500 zł bez względu na liczbę dzieci.

Inny przykład dotyczy Pani Zofii, która jest panną. W ostatnim tygodniu danego roku urodziła córeczkę. Ten fakt sprawił, że nabyła prawo do uzyskania ulgi w pełnej kwocie 1500 zł, bez konieczności proporcjonalnego dzielenia jej przez ilość miesięcy, w których jest matką.

PIT-0 dla seniorów

Ulga dla pracujących seniorów to kolejna preferencja podatkowa, która tym razem dotyczy kobiet 60+ oraz mężczyzn 65+ wciąż aktywnych zawodowo. Ulga umożliwia zwolenianie z PIT przychodów z pracy na etacie czy umów zlecenia i obejmuje przychody do kwoty 85 528 zł. Z preferencji podatkowej można skorzystać w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek lub też w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok.

Polski Ład — zmiany dla przedsiębiorców

Polski Ład — kobieta oblicza wysokość podatku za pomocą kalkulatora

Zmiany związane z Polskim Ładem w dużej mierze dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, często niezależnie od dochodu oraz sposobu opodatkowania. 1 stycznia 2022 roku zostały bowiem wprowadzonemodyfikacje dotyczące składki zdrowotnej. U dużej liczby podatników podstawą wymiaru naliczania wysokości składki będzie faktyczny dochód. Dodatkowo przedsiębiorcy nie mogą już skorzystać z prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, tak jak było to do tej pory.

Jak to wygląda w praktyce?

Polski Ład — wysokość składki zdrowotnej zależna od formy opodatkowania

Co ciekawe, składka zdrowotna aktualnie stała się nowym podatkiem. Dzieje się tak, chociażby dlatego, że ustawodawca nie uwzględnił tzw. różnic remanentowych. To oznacza, że jeśli handlowcy, którzy będą chcieli sprzedać towar, który znajdował się na ich magazynie już pod koniec 2021 roku, to niestety zapłacą wyższą składkę zdrowotną. Problem ten dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie KPiR, czyli księgi przychodów i rozchodów.

Zmiany spowodowane Polskim Ładem sprawiły, żezamrożono również kartę podatkową. Co to znaczny? Od tego roku, ten sposób rozliczania się z fiskusem, mogą wybrać jedynie firmy, które zdecydowały się na kartę przed 2021 rokiem. Zmiana ta spowodowała, że liczba przedsiębiorstw rozliczających się w ten sposób będzie sukcesywnie maleć.

Polski Ład wprowadził równieżnowe zasady wykupu leasingowanych samochodów. Od stycznia 2022 roku, auto wykupione po leasingu na cele prywatne, może zostać sprzedane przez przedsiębiorcę dopiero po upływie 6 lat. Jeśli zrobi to wcześniej — zapłaci podatek dochodowy. Do tej pory, okres karencji wynosił jedynie 6 miesięcy.

Zmianie uległa również ustawa z dnia 6 marca 2018 r., zwana potocznie Prawo przedsiębiorców. Od 2022 roku, obowiązkiem firm jest udostępnienie klientowi możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowego instrumentu płatniczego. Może to być karta płatnicza (dlatego będzie potrzebny terminal), czy też szybki system płatności mobilnych BLIK. Co ciekawe, bezgotówkowy system płatności ma być dostępny w każdym miejscu świadczenia usługi. Może to być stacjonarny sklep, ale również taksówka.

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej

Polski Ład — segregatory, kalkulator i pieniądze w polskiej walucie rozłożone na biurku

Polski Ład wprowadził równieżwyższą kwotę wolną od podatku. Jeśli dochód przedsiębiorcy, który rozlicza się według skali podatkowej (czyli na zasadach ogólnych) nie przekroczy 30 000 zł, to nie zapłaci on w ogóle należnej daniny.

Kolejną zmianą dla przedsiębiorców jestpodwyższenie I progu podatkowego do kwoty 120 000 zł. Ta grupa osób, których roczne dochody nie przekroczą tej wartości, zapłaci podatek w wysokości 17 proc. Przedsiębiorcy z wyższymi dochodami będą zmuszeni zapłacić nieco większą daninę wynoszącą 32 proc. Dla przypomnienia w 2021 roku górna granica I progu wynosiła 85 528 zł.

Na Polskim Ładzie ma skorzystać przede wszystkim klasa średnia, dla której wprowadzono dodatkową ulgę w postaci nowej preferencji podatkowej.Ulga dla klasy średniej przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym według skali podatkowej i osiągających przychód pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. Według założeń ma ona zniwelować skutki zmian w sposobie rozliczenia składki zdrowotnej.

Zwiększony podatek liniowy

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą rozliczać się z fiskusem na podstawie podatku liniowego, który do tej pory wynosił 19 proc. niezależnie od wielkości uzyskiwanych przychodów. Zmiana związana z ubezpieczeniem zdrowotnym sprawiła, że obowiązkowa danina powiększyła się o 4,9 proc. a więc aktualnie wynosi 23,9 proc. Podatek liniowy w Polskim Ładzie dla wielu przedsiębiorców przestał być więc opłacalny, zwłaszcza że korzystały z niego przede wszystkim firmy o wysokich dochodach.

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Trzecią formą opodatkowania, którą mogą wybrać przedsiębiorcy jestryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Reformy Polskiego Ładu wprowadziły w tym zakresie, również zauważalne zmiany.

Jedną z nich jest fakt, iż od 2022 roku dla niektórych zawodów zostałyobniżone stawki ryczałtu. Dla przykładu przedsiębiorcy z branży IT, w niektórych sytuacjach mogą skorzystać ze stawki wynoszącej 12 proc., a architekci mają prawo stosować nową stawkę w wysokości 14 proc. Polski Ład uregulował również kwestie związane zopodatkowaniem najmu prywatnego. Od tej pory, jedyną dostępną formą opodatkowania takiego przychodu będzie właśnie ryczałt.

Polski Ład — zmiany w prawie

Chociaż reformy weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, ministerstwo finansów już pracuje nad kolejnymi modyfikacjami, które mają stanowić „pakiet zmian” dla Polskiego Ładu. Większość z nich dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą najwięcej stracić na obowiązujących regulacjach. Co ciekawe, na początku lutego ze swojego stanowiska odszedł wiceminister finansów Jan Sarnowski, a nieco wcześniej swoją rezygnację złożył szef resortu finansów Tomasz Kościński.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:30 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail finansowaniefaktur@ing.pl

Zespół finansowaniefaktur.pl

Zamień szybko fakturę na pieniądze

Przetestuj nasz system.
Sfinansuj pierwszą fakturę.