Rezydencja podatkowa w Polsce - co to znaczy?

Rezydencja podatkowa w Polsce — co to znaczy?

Rezydencja podatkowa w Polsce - co to znaczy?

Rezydencja podatkowa ma niewiele wspólnego z obywatelstwem, chociaż przez wielu może być z nią mylona. Jeśli prowadzisz swoją firmę na terenie Polski lub przebywasz tu przez większą część roku, a przy tym jesteś obywatelem innego kraju, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy, kto chce otrzymać status rezydencji podatkowej, powinien posiadać odpowiedni certyfikat. Podpowiadamy, jak go zdobyć oraz wyjaśniamy jakie czynniki decydują o posiadaniu polskiej rezydencji podatkowej.

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa niezależnie od kraju jest po prostu miejscem, w którym podatnik wypełnia swoje obowiązki podatkowe. Rezydentem w Polsce może zostać obywatel każdego państwa pod warunkiem, że posiada dokument, jakim jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, zwany potocznie certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, o polskiej rezydencji podatkowej, możemy mówić w sytuacji, gdy osoba fizyczna spełni chociaż jeden z dwóch poniższych warunków:

  • przebywa na terenie naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku (liczonych w roku kalendarzowym),
  • posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Rezydencja podatkowa w Polsce — jak liczyć 183 dni?

Ustalenie rezydencji podatkowej — banknoty rozłożone na fragmencie deklaracji podatkowej.
Rezydent podatkowy w Polsce — kiedy potrzebny jest certyfikat rezydencji?
Zgodnie z Ustawą, certyfikat rezydencji, powinien zostać zaopatrzony w stwierdzenie, informujące o tym, że miejsce zamieszkania danego podatnika lub jego siedziba znajduje się na terenie danego kraju i podlega w nim nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Certyfikat może być więc szczególnie przydatny w sytuacji, gdy podatnik osiąga dochody za granicą i chce rozliczyć PIT w Polsce lub też, kiedy nabywa usługi niematerialne od zagranicznego partnera.

Zgodnie z prawem, o status rezydencji mogą ubiegać się również osoby, które okresowo przebywają w Polsce. Dla przykładu mogą one w ciągu trzech lat, spędzić łącznie po kilka miesięcy w danym roku. Wtedy należy jednak ustalić dokładną liczbę dni i sprawdzić, czy przekracza ona określony w Ustawie poziom.

W jaki sposób to policzyć?Okres 183 dni oznacza czas, w którym osoba fizyczna, realnie przebywała w naszym kraju. Wliczamy w to pełne oraz niepełne dni pobytu, łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu.

Centrum interesów życiowych a rezydencja podatkowa

Drugim z warunków, który decyduje o tym, kto stanie się rezydentem Polski do celów podatkowych jest posiadanie w naszym kraju centrum interesów życiowych, na które składają się interesy osobiste i gospodarcze. Co to znaczy?

Zacentrum interesów osobistych, uważa się miejsce, z którym łączą nas więzi rodzinne i towarzyskie (np. mieszka tu małżonek lub dzieci), ale też tam, gdzie prowadzimy aktywność społeczną, polityczną, kulturalną i sportową.

Natomiastcentrum interesów gospodarczych stanowią wszystkie powiązania ekonomiczne związane np. z wykonaną działalnością, posiadaniem nieruchomości czy inwestycji, a także kredytów.

Kraj rezydencji podatkowej — jak uzyskać certyfikat rezydencji?

Każdy, kto chce uzyskać certyfikat rezydencji, powinien złożyć stosowny wniosek do urzędu skarbowego (druk CFR-1) oraz uiścić opłatę w wysokości 17 zł. Formularz można pobrać ze strony internetowej lokalnego urzędu czy też otrzymać go w papierowej wersji. Fiskus powinien wydać zaświadczenie o miejscu zamieszkania w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Rezydencja podatkowa — co to jest podwójna rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa Polska — kobieta, siedząc w domu wypełnia formularze.

Podwójna rezydencja podatkowa to sytuacja, w której występuje tzw. konflikt rezydencji. Ma to miejsce, wtedy, gdy osoba fizyczna posiada polską rezydencję udzieloną na podstawie polskich przepisów podatkowych, ale też i zagraniczną. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Właściwym krajem rezydencji będzie ten, wybrany na podstawie tzw. reguły kolizyjnej. W momencie, gdy zastosowanie pierwszej reguły nie rozstrzygnie problemu, należy zastosować kolejne kryterium i tak do skutku.

Zgodnie z powyższym, podatnik będzie miał rezydencję podatkową w kraju, w którym znajduje się jego stałe miejsce zamieszkania. Jeśli występuje ono w dwóch miejscach, wtedy należy ustalić:

  1. powiązania osobiste i gospodarcze — jeśli określenie tego jest niemożliwe, wtedy rezydencja ustalana jest na podstawie…
  2. kraju, w którym zwykle przebywa. W sytuacji, gdy rozstrzygnięcie tego nie jest możliwe lub przebywa tę samą ilość czasu w obydwu państwach, to wybór należy oprzeć o…
  3. kraj, którego jest obywatelem. Jeśli i to kryterium nie jest w stanie rozwiązać sprawy, to organy podatkowe muszą wyjaśnić tę sprawę na drodze porozumienia.

Czytaj także