Umowa faktoringu - co powinna zawierać - wzór wraz z omówieniem.

17.02.2021

Rośnie liczba firm poszukujących dodatkowego zabezpieczenia swoich finansów. Jedną z popularnych i niezwykle korzystnych form takiej gwarancji jest faktoring. Pod tym pojęcie kryje się lekarstwo na problemu wielu polskich i nie tylko przedsiębiorstw, które przez nieterminową spłatę zobowiązań ze strony klientów wpadają w poważne kłopoty. Na czym polega faktoring? Jak przygotować umowę i na co zwrócić uwagę?

Jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego podmiotu gospodarczego jest zachowanie płynności finansowej. Jeśli w budżecie zaczyna brakować pieniędzy, przedsiębiorca musi zmierzyć się z poważnymi kłopotami. Brak środków na ZUS, podatki, wypłatę wynagrodzenia, a także planowane inwestycje - to tylko kilka możliwych scenariuszy, które mogą prowadzić nawet do bankructwa.

Czym jest umowa faktoringu?

Na szczęście istnieje sposób, aby temu zaradzić lub po prostu zminimalizować ryzyko zaistnienia takiej sytuacji. Rozwiązanie to nazywamy faktoringiem, a zawarte w tym obszarze porozumienie między podmiotami określane jest jako umowa faktoringowa. Najprościej wyjaśniając, faktoring to alternatywny sposób finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, który polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy przez firmę świadczącą usługę faktoringu. Umowa zawierana jest co prawda między dwoma podmiotami, a więc sprzedającym (faktorantem), a nowym wierzycielem (faktorem), ale w całej operacji uczestniczy także odbiorca danego towaru czy też usługi, a więc kontrahent lub klient przedsiębiorcy sprzedającego dług.

Przedmiot umowy faktoringu

Aby faktoring mógł zostać w pełni przeprowadzony niezbędna jest odpowiednio sporządzona umowa faktoringu. Polski ustawodawca zakwalifikował ją do umów nienazwanych i mieszanych, a więc posiadających cechy wielu innych rodzajów stosunków zobowiązaniowych. Ważne dla tego typu umowy jest to, że zawiera się ją z poszanowaniem zasady swobody umów, a więc może się w niej znaleźć dosłownie każdy zapis, który został stworzony przez strony. Oczywiście treść takiej umowy musi być zgodna z obowiązującymi regułami prawnymi oraz przyjętym zwyczajem, zasadami współżycia społecznego, a także wartościami gospodarczymi. Przedmiotem umowy faktoringu jest przeniesienie na faktora wierzytelności oraz zobowiązanie się do sfinansowania jej przedsiębiorcy, a bardzo często także świadczenie dodatkowych usług takich jak między innymi monitorowanie płatności czy pomoc przy windykacji.

Strony w umowie faktoringu

Umowa faktoringowa posiada dość prostą konstrukcję prawną, choć w praktyce jej stosowanie może wyglądać na skomplikowane i obarczone wieloma obowiązkami. Co do zasady, przedsiębiorcę dokonującego przekazania wierzytelności nazywamy faktorantem, a nabywcę faktorem. Tym ostatnim może być firma zajmująca się tego typu usługami albo instytucja finansowa taka jak bank. Należy podkreślić, że stroną umowy nie jest odbiorca towaru czy usługi, a więc w tym przypadku dłużnik.

Umowa a rodzaj faktoringu

Każda z umów powinna zawierać zapis, w którym określony zostaje rodzaj faktoringu. Jest to kluczowe dla samego charakteru tej usługi, a także pozwala na wyodrębnienie prawa oraz obowiązków stron. W zależności od tego, z jakim typem faktoringu mamy do czynienia, zmienia się na przykład stopień ryzyka niewypłacalności dłużnika po stronie faktora. Jeśli mówimy o sytuacji, gdy firma faktoringowa przejmuje całe ryzyko na siebie, wówczas faktoring jest pełny, w innym przypadku z kolei niepełny. Ponadto, w zależności od umowy możemy określić faktoring jako jawny lub tajny. Pierwszy oznacza, że dłużnik dowiaduje się o zmianie wierzyciela, a większości przypadków musi wyrazić na nią zgodę, drugi natomiast wskazuje, że nie ma obowiązku jego powiadomienia.

Umowa faktoringu - forma umowy

Jak już wspomniano, umowa faktoringowa należy do umów nienazwanych, a więc rządzi się swoimi prawami. O jej formie nie rozstrzygają akty prawne, lecz w dużej mierze przyjęty zwyczaj. W kodeksie cywilnym znajdziemy jednak wiele argumentów za tym, aby wszelkiego rodzaju umowy zawierać na piśmie, ponieważ mają one wyższą moc dowodową w przypadku jakichkolwiek sporów. Rozwiązanie to wydaje się także bardzo wygodne i praktyczne dla obu stron, które jeśli zajdzie taka konieczność mogą posłużyć się konkretnymi zapisami zawartymi w umowie. W przypadku większych sporów może rozstrzygnąć właściwy i bezstronny sąd.

Umowa faktoringu – prowizja dla Faktora

Każdy przypadek zastosowania faktoringu w obrocie gospodarczym jest nieco inny i nie należy nigdy porównywać jednej sytuacji z drugą. Bardzo często o różnicach decydują detale, a te z kolei prowadzą do ustalenia nieco innego systemu wynagrodzenia dla faktora. Firma świadcząca taką usługę pobiera bowiem stosowną prowizję, która zazwyczaj jest określona w umowie w postaci procentu. Ważne jest również to, aby w umowie wypisać wszystkie dodatkowe należności, w tym także koszt opłaty przygotowawczej, która występuje niezwykle często.

Zawarcie umowy faktoringu

Obecnie zawarcie jakiejkolwiek umowy, w tym także faktoringu, jest prostsze niż kiedykolwiek. Wszystko dzięki temu, że najważniejsze informacje mamy na wyciągnięcie ręki i nie potrzeba już wsparcia prawników, aby przygotować odpowiednią umowę. Ponadto, swoboda zawierania takich porozumień sprawia, że strony mogą umówić się na wiele niestandardowych rozwiązań, wszystko według własnych wymagań i potrzeb. Najważniejsze jest bowiem to, aby na faktoringu skorzystać mógł każdy z uczestniczących w transakcji podmiotów. Umowa faktoringu wzór który można wykorzystać - czy taki istnieje? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców i nie ma na nie jednej prostej odpowiedzi. Najlepiej sporządzić własną umowę, zawierając w niej wszystkie niezbędne dane, ale oczywiście w sieci można znaleźć wiele przykładowych wzorów takiej umowy.

Wypowiedzenie umowy faktoringu wzór

Wiemy już, czym jest i jak mniej więcej powinna zostać skonstruowana umowa, warto więc zastanowić się nad jeszcze jednym aspektem. Czy wypowiedzenie umowy faktoringu jest możliwe? Co z zapłaconą należnością i jej rozliczeniem? Okazuje się, że umowa faktoringu nie różni się od innego rodzaju umów, a więc może być ona rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta, a także wcześniej za porozumieniem stron lub przez jedną ze stron na skutek wypowiedzenia. W wypowiedzeniu należy zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące stron, przedmiotu umowy, rodzaju faktoringu i kwot. Tak przygotowane wypowiedzenie trzeba skutecznie dostarczyć drugiej stronie, pamiętając o zachowaniu przyjętych w umowie terminów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail [email protected]

Zespół finansowaniefaktur.pl

Chcesz otrzymywać więcej darmowych artykułów?

Dostaniesz zawsze wyselekcjowane treści przygotowane przez naszych ekspertów

Text pomocniczy
Zgody na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych Pokaż treść zgód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Klauzulą Informacyjną ING Commercial Finance Polska S.A. (przez okres 180 dni lub do momentu wycofania zgody) w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ING Commercial Finance Polska S.A. Niniejsza zgoda może być wycofana w każdej chwili, (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z informacją o jej wycofaniu), jednak jej wycofanie nie wpływa na czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem.

Jak zacząć?

Po prostu zarejestruj się i dodaj fakturę, za którą chcesz dostać pieniądze.
Możesz otrzymać nawet do 200 000 zł darmowego limitu.

Mężczyzna pije kawę i pracuje na laptopie