ING Finansowanie Faktur

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym - co to jest?

16-03-2022 | 4 minut

Bywają w naszym życiu sytuacje, w których potrzebujemy zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS czy też należnościami podatkowymi. W takich przypadkach konieczne jest jednak spełnienie kilku formalności, w tym złożenie wniosku o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym. Jak uzyskać taki dokument? Sprawdź w naszym poradniku.

Każdy z nas realizuje w swoim życiu prywatnym oraz osobistym szereg różnego rodzaju czynności prawnych. Przy niektórych jednym z warunków jest zdobycie i przedłożenie zaświadczeń, oświadczeń czy potwierdzeń. W większości przypadków kwestie te regulują szczegółowe przepisy ustawowe, w których określono, jak należy zachować się jeśli wystąpią określone okoliczności.

Zaświadczenie o niezaleganiu w US – kiedy jest potrzebne?

Jednym z ważniejszych dokumentów, który może nam się przydać jest zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego.Większość podatników choć raz w swoim życiu musiała postarać się o uzyskanie takiego pisma. Nasze rozliczenia z fiskusem nie są bowiem jawne i osoby trzecie nie mają do nich wglądu. Podmiotem mogącym uzyskać takie zaświadczenie będzie więc wyłącznie sam zainteresowany, a w szczególnych sytuacjach niektóre instytucje, ale zazwyczaj wyłącznie za zgodą sądu.Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami będzie konieczne między innymi podczas ubiegania się o kredyt, leasing czy zakup czegoś na raty. Bardzo często dokumentem tym w kontaktach z instytucjami finansowymi lub kontrahentami muszą posługiwać się przedsiębiorcy.

Mężczyzna wpisujący dane do wniosku o niezaleganiu w US

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w US – co powinien zawierać?

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem nie uzyskuje się z urzędu, lecz na wyraźny i prawidłowo sporządzony wniosek samego podatnika.Dokument taki powinien zawierać m.in.:

  • dane oraz adres wnioskodawcy,
  • ewentualnie dane pełnomocnika,
  • cel i miejsce wydania zaświadczenia,
  • adres do korespondencji,
  • określenie liczby egzemplarzy zaświadczenia,
  • załączniki, np. potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia czy udzielenie pełnomocnictwa.

Zaświadczenie o niezaleganiu US jest związane z kosztami, o czym szczegółowo piszemy w dalszej części artykułu.

Wniosek o niezaleganiu w urządzie skarbowym

Zaświadczenie o niezaleganiu US – gdzie złożyć?

Niezwykle istotnym aspektem jest również to, do którego konkretnie urzędu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma wariantami, które są zależne od zaistniałych okoliczności.Zgodnie z przepisami, w przypadku podatku VAT, PIT, CIT, PPC lub akcyzy pismo należy dostarczyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (jeśli mowa o osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej) lub adres siedziby firmy (w tym także spółek prawa handlowego). Jeśli dokument ma dotyczyć podatku od nieruchomości, wówczas wniosek składa się do urzędu miasta/gminy, który jest właściwy ze względu na adres nieruchomości.Innym przypadkiem są różnego rodzaju opłaty środowiskowe, za które odpowiedzialny jest właściwy miejscowo urząd marszałkowski.

Wymagane dokumenty do zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym

Osoba składająca wniosek o uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w US musi dołożyć wszelkich starań, aby dokumentacja była jak najbardziej wyczerpująca. Oprócz wspomnianych załączników i dobrze wypełnionego wniosku, niezbędne może okazać się dołączenie dodatkowych pism.Wśród wymaganych dokumentów znajdują się najczęściej także różnego rodzaju pełnomocnictwa, bez których wniosek nie będzie mógł zostać przyjęty.Pamiętajmy jednak, aby za bardzo nie komplikować sobie sprawy i jeśli mamy wątpliwości, czy należy złożyć dany dokument, warto zapytać o to u źródła lub dla własnego spokoju dołączyć go do wniosku. Z całą pewnością należy śledzić zmieniające się przepisy dotyczące tej materii i reagować na nie na bieżąco, szczególnie jeśli o zaświadczenie staramy się dość często.

Opłata skarbowa – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Złożenie wniosku o uzyskanie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub innej instytucji państwowej wiąże się z obowiązkiem wniesienia określonej opłaty. Obecnie w niemal każdym urzędzie oprócz stacjonarnej kasy dostępne są terminale płatnicze, można ponadto zrobić przelew na wskazany przez urzędnika lub na stronie internetowej danej instytucji rachunek bankowy i wydrukować potwierdzenie. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wynosi w tej chwili 21 zł, a za pełnomocnictwo szczególne – 17 zł, chyba że pełnomocnikiem są żona, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki lub rodzeństwo wnioskodawcy. Bez uiszczenia opłaty skarbowej, zaświadczenie nie będzie mogło zostać wydane, a wniosek nie zostanie rozpatrzony. Warto więc zadbać o te kwestie odpowiednio wcześnie, aby nie mieć żadnych problemów z uzyskaniem dokumentu.

Wniosek o niezaleganiu w podatkach – ile trzeba czekać?

Ustawodawca wskazuje, że oprócz możliwości osobistego przekazania wniosku lub skorzystania z pomocy pełnomocnika, wnioskodawca może nadać pismo pocztą lub wysłać drogą elektroniczną.Jeśli mowa o ostatnim z rozwiązań należy skorzystać z tzw. Profilu Zaufanego, dzięki któremu podatnik będzie mógł online potwierdzić swoją tożsamość. Ważną sprawą przy składaniu wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach jest terminowość samego urzędu, który wydaje takie dokumenty.Według przyjętych norm prawnych urzędnicy mają na to 7 dni od chwili odebrania wniosku, ale w praktyce bardzo często termin ten jest z różnych powodów przedłużony, o czym informuje się samego zainteresowanego.Zdarza się także, że urząd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków, na co ten ma 7 dni.

Zaświadczenie o niezaleganiu US – wzór

Trudno mówić o jednym prawidłowym wzorze wniosku, ponieważ w przepisach nie sprecyzowano dokładnie, jak takie pismo powinno wyglądać. Ustawodawca wskazuje wyłącznie na wspomniane już wcześniej kluczowe elementy, a także dokumentację, która powinna być do wniosku dołączona. Nieco inaczej jest, jeśli mówimy o wzorze samego zaświadczenia wydanego przez instytucję publiczną. Dokument taki musi zawierać określenie wnioskodawcy, organu wydającego pismo, a także wyraźne wskazanie, że podatnik nie zalega z płatności. W sytuacji, gdy zaległości podatkowe występują, urząd ma prawo wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na które wnioskodawca może wnieść – w terminie 7 dni od otrzymania – zażalenie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:30 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail finansowaniefaktur@ing.pl

Zespół finansowaniefaktur.pl

Zamień szybko fakturę na pieniądze

Przetestuj nasz system.
Sfinansuj pierwszą fakturę.